Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Gustave Moreau
Secese  
Symbolismus  
Díla:
Apolon a devět múz
Autoportrét
Galatea
Herkules a Hydra
Hesiod a Múza
Hesiod a Múza (kresba)
Hlasy
Jáson
Jednorožci
Jupiter a Semele
La Chimère
Malý Mojžíš
Oidipus a Sfinga
Orfeus I.
Orfeus II.
Podzim
Přízrak
Prométeus
Salomé tančící před Herodem
Studie muže
Svatý Jiří
Svatý Šebestián a anděl
Tančící Salome
Související odkazy:
Museum Gustave Moreaua
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1826 - † 1898, Francie, 

Francouzský malíř Gustave Moreau se narodil 6. dubna 1826 v Paříži. Jeho otec Louis Jean Marie Moreau byl architektem a vždy uznával jeho malířské nadání. Moreau původně studoval pod vedením Françoise-Édouarda Picota, nicméně daleko více než Picot ho inspiroval jeho přítel Théodore Chassériau.

Moreau poprvé vystavoval v Salonu v roce 1853, nicméně jeho obraz Výjev z písně písní stále odrážel hluboký vliv Chassériaua. Svůj první symbolistický obraz Oidipus a Sfinga Moreau vystavil v Salonu v roce 1864. Další rok vystavil obraz Orfeus, který byl pro kritiky i veřejnost tolik komplikovaný, že Moreau musel do katalogu výstavy napsat svoje vlastní vysvětlení symboliky obrazu a důvody, proč se tolik odlišoval od tradičního pojetí tohoto tématu. Moreau nezachytil Orfeovu smrt nijak romanticky, místo toho se zabýval spíše násilnou stránkou této nešťastné události, kterou zobrazil v jemném světle snů a fantazie.

Moreau byl předním představitelem malířského symbolismu a tvůrcem evropské secese. Inspiroval se italskou raně renesanční malbou, tematicky však byl jeho okruh malířství daleko širší a zahrnoval prakticky všechny legendy a báje minulosti i výpravná biblická témata.

Jemnost Moreauovy práce se štětcem dodávala jeho obrazům magickou snovou atmosféru a oddělovala ho od objektivního naturalismu impresionistů. Moreau byl hlavně malířem literárních postav, což ho přímo spojovalo s nastupujícím symbolismem, který ve svých obrazech vždy neúnavně zprostředkovával.

Moreau byl průkopníkem v užití barvy a formy k vytvoření výrazového podtónu. Oblibu a obdiv si Moreau získal až ke konci života, charakter jeho díla se totiž náhle ocitl na výsluní doby. Posledních šest let svého života Moreau dokonce učil na konzervativní École des Beaux-Arts, kde mimo jiné vyučoval i fauvisty Henriho Matisse a Georgese Roualta, kteří jej uznávali za svého duchovního otce a hlavního inspirátora. Breton Moreaua a jeho barvité obrazy fantazie považoval za předvoj surrealismu.

Několik pramenů se zmiňuje o tom, že Moreau byl jako mladý student milencem Chassériaua, když žili společně na rue Frochot. Moreau udržoval celých dvacet pět let blízký vztah se svou modelkou Adelaide-Alexandrine Dureuxovou, kterou si však nikdy nevzal za manželku. Moreau byl díky svému dědictví poměrně bohatý, a tak nemusel malovat pro peníze. Většinu svého života prožil v ústraní ve svém domě na Montmartru.

Moreau zemřel roku 18. dubna 1898 v Paříži, byl pohřben na Cimetière de Montmartre.

Moreau po sobě zanechal dědictví více než osmi tisíc obrazů, akvarelů a kreseb, z nichž většina se nachází v jeho bývalém domě a ateliéru, nyní Musée national Gustave Moreau na rue de la Rochefoucauld v Paříži. Moreau sám navrhl podobu tohoto muzea dva roky před svou smrtí proto, aby jeho obrazy byly vystaveny v kontextu přesně podle jeho přání.


Konečná verze – 4. 12. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate