Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Mistr Vyšebrodského oltáře
Gotika  
Díla:
Portrét Petra I. z Rožmberka
Zrození Krista
Zvěstování Panně Marii
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1340 - † 1360, Česká republika, 

Mistr Vyšebrodského oltáře byl činný v Praze někdy mezi lety 1340 až 1360. I když se jeho pravé jméno nedochovalo, bývá považován za jednu z nejvýznamnějších postav klasické středoevropské gotiky. Byl pravděpodobně dvorním malířem Karla IV. Lucemburského a pracoval také pro Petra I. z Rožmberka, pro kterého kolem roku 1350 vytvořil svoje nejznámější dílo – Vyšebrodský oltář.

Mistru Vyšebrodského oltáře se podařilo v jeho nejvýznamnějším díle, souboru devíti desek s pašijovými výjevy, který vytvořil pro cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v jižních Čechách, spojit západoevropský styl s italskou sienskou malbou a zároveň zachovat charakteristickou středoevropskou lyričnost. Na jednotlivých deskách svým jedinečným stylem a barevností zachytil výjevy ze tří období života Ježíše Krista: Zvěstování Páně, Narození Páně, Klanění tří králů (mládí, spodní linie oltáře), Kristus na hoře Olivetské, Ukřižování, Oplakávání Krista (utrpení, střední linie), Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení a Seslání Ducha Svatého (oslava, horní linie). Jeho dílo se nachází ve sbírkách Národní galerie v Praze.

Dalšími obrazy, které namaloval Mistr Vyšebrodského oltáře, jsou Madona z Veveří, Madona Strahovská, Madona Vyšehradská, Nejsvětější trojice a Madona Kladská. V malířské dílně Mistra Vyšebrodského oltáře kromě oltářních cyklů vznikaly také menší nástěnné obrazy, mezi které patří malby v sakristii kostela Sv. Tomáše v Praze. Mistr Vyšebrodského oltáře rovněž iluminoval tzv. Lubiňský kodex s legendou Sv. Hedviky.

Pozdější práce Mistra Vyšebrodského oltáře nejsou stylově jednotné, pravděpodobně spolupracoval s pomocí více seversky orientovaných pomocníků.

Místo a datum úmrtí Mistra Vyšebrodského oltáře nejsou známy.


Konečná verze – 27. 11. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate