Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Mistr Theodorik
Gotika  
Díla:
Beránek Boží
Karel Veliký
Prorok
Sv. Anežka Římská
Sv. Jeroným
Sv. Ludvík
Sv. Řehoř
Svatý
Svatý biskup
Svatý rytíř
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1350 - † 0, Česká republika, 

První zmínka o Mistru Theodorikovi pochází z roku 1359, kdy se usadil v Praze, kde si na Hradčanech zakoupil dům, a stal se dvorním malířem císaře Karla IV. V roce 1365 se stal prvním představeným Cechu pražského malířského bratrstva. V historických pramenech bývá nazýván také Master Theoderic, Mgr Theod, Magister Theodoricus, Theodoricus pictor i Mistr Dětřich. Je nejstarším českým malířem, jenž je znám pod svým vlastním jménem.

Mistr Theodorik byl představitelem měkkého slohu, přinášejícího do českého prostředí italské i frankovlámské podněty. Byl vůdčí osobností české gotické malířské školy 2. poloviny 14. století, kterou obohatil o svůj odvážný a jasný styl plný výrazných barev a linií. Mistr Theodorik dokázal výjimečným způsobem používat světlo a stín, dokázal vytvořit iluzi nekonečného prostoru, což bylo na svou dobu v českém umění zcela unikátní.

Své nejdůležitější dílo – výzdobu hradní kaple Sv. Kříže, Mistr Theodorik zhotovil na Karlštejně. Byla mu zadána v roce 1359, nicméně práce začaly až v roce 1365. Výzdoba kaple pak vznikla v neuvěřitelně krátké době – byla dokončena za pouhé dva roky. Císař Karel IV. byl s Theodorikovou prací nejspíš velmi spokojen, protože jako odměnu za toto dílo dostal Mistr Theodorik statek Mořina u Karlštejna.

Mistr Theodorik v kapli Sv. Kříže na Karlštejně namaloval celkem sto dvacet devět nástěnných desek s polopostavami světců ve třech řadách. Celá zobrazená alegorie byla pojata jako alegorie Nebeského Jeruzaléma, nebeského vojska Kristova, a ve svém původním uspořádání se zachovala až do dnešní doby. Zahrnovala všechny členy nebeské hierarchie – mučedníky, biskupy a vyznavače, panovníky, panny a řeholnice. Toto vojsko mělo chránit v kapli chované ostatky svatých a Kristova utrpení a zvláště korunovační klenoty Svaté říše římské.

Postavy na zlatém puncovaném pozadí již měly plasticky modelované tváře s renesančními náznaky jedinečnosti. Portréty svatých se vyznačovaly velkými obličeji a široce otevřenýma hlubokýma očima, přičemž byl důraz kladen na barvu a světlo. Barvy rouch všech postav byly jasné a zřetelné, s draperiemi. Mistr Theodorik využil ve svých portrétech celou škálu znalostí nejenom soudobého, ale i starokřesťanského a byzantského umění.

Protože je výzdoba karlštejnské kaple velmi komplexní, je pravděpodobné, že na ní Mistr Theodorik spolupracoval se svými učedníky. Jeho úplným dílem jsou nejspíše hlavně obrazy na oltářní stěně, obrazy menší důležitosti byly namalovány podle šablon, neboť mají často velmi podobnou kompozici lišící se pouze atributy.

Mistr Theodorik neměl žádné přímé následovníky, pravděpodobně proto, že jeho největší dílo, výzdoba kaple Sv. Kříže, nebyla přístupná veřejnosti.

Mistr Theodorik zemřel kolem roku 1381 v Praze.


Konečná verze – 25. 12. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate