Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Henri Matisse
Fauvismus  
Die Neue Sezession  
Pointilismus  
Postimpresionismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1869 - † 1954, Francie, 

Francouzský malíř, grafik a sochař Henri-Émile-Benoît Matisse se narodil 31. prosince 1869 v Le Cateau-Cambrésis na severu Francie v rodině obchodníka s obilím. V mládí nejevil pražádný sklon k umění. V letech 1887 až 1888 studoval na přání svého otce právo v Paříži, kde však za svůj celý pobyt nenavštívil ani jediné muzeum. V kreslení a malování sice nebyl špatný, ale nedokázal si představit, že by ho jeho zručnost mohla nějak živit, a tak si vybral dobře zajištěnou kariéru úředníka.

Osudnou událostí se pro svět umění dvacátého století stal zánět Matissova slepého střeva. Matissovo lůžko v pooperační místnosti bylo vedle lůžka pacienta, který si krátil čas malováním. Matisse tedy sám zkusil malovat a získal si obdiv celého pokoje. Brzy poté požádal svou matku, aby mu zakoupila barvy a skicáky, aby se mohl věnovat umění samostatně.

Po zotavení se po operaci se Matisse stal úředníkem v právnické kanceláři v Saint-Quentin a vždy hodinu před začátkem práce v kanceláři docházel na hodiny kreslení na École Quentin-Latour. O nedělích chodil do muzeí, kde studoval díla francouzských malířů. V roce 1892 proti přání otce, který pro něj chtěl právnickou kariéru, Matisse odešel ze severu Francie do bohémské Paříže. Jeho záměrem bylo studovat umění na École des Beaux-Arts, přijímací zkoušky však nesložil. Na žádost profesora školy Gustave Moreaua docházel k němu na soukromé hodiny do Académie Julian. Po smrti Moreaua na rakovinu 18. dubna 1898 Matisse ztratil zájem ve studium a školu opustil.

Po odchodu ze školy se Matisse 8. ledna 1898 oženil s Amélií Alexandrine Parayrovou a založil si svůj první soukromý ateliér na Quai Saint-Michel. Na svatební cestu mladí novomanželé odjeli do Londýna, kde Matisse mimo jiné studoval malby anglického krajináře Turnera. První samostatnou výstavu Matisse pořádal v roce 1904 v galerii Vollard, kde vystavoval své první fauvistické obrazy. Oficiálně však fauvismus přišel až o rok později, a to výstavou v Salone d'Automne. Nové čisté a jasné tóny barev fauvismu tak oznámily nový směr v umění a rebelství proti konvencím. Matisse svou tehdejší tvorbou ukázal neskonalou odvahu obrátit umění zpět k pravé čistotě barev.

V roce 1908 Matisse založil svou soukromou školu fauvismu s několika studenty ve svém ateliéru na Boulevard des Invalides. Francouzská kritika však byla k jeho umění značně nepříznivá, a tak si Matisse svou neobvyklostí získal uznání v zahraničí. Vystavoval v New Yorku, Londýně, Stockholmu, Moskvě a Berlíně. Stal se také vedoucí postavou fauvistů, mezi které patřil také André Derain, Georges Braque, Raoul Dufy a Maurice Vlaminck. Jejich duchovním otcem byl Gustave Moreau, který je vždy podporoval v jejich snaze najít svůj jedinečný styl a následovat své barevné vize.

Matisse byl velkým oblíbencem Gertrude Steinové a často docházel do jejího pařížského salonu. Tam se mimo jiné také v roce 1906 setkal s Pablem Picassem, se kterým ho poté pojilo celoživotní přátelství i inspirace. Steinová a její bratři Leo a Michael se stali významnými sběrateli a podporovateli Matisse, stejně jako jejich americké přítelkyně Clarabel a Etta Coneovy, které od Matisse odkoupily stovky děl. Jejich rozsáhlá sbírka byla později darována baltimorskému museu umění. Díky jejich finanční podpoře také Matisse mohl v roce 1911 v Paříži otevřít svou Académii Matisse, která fungovala až do roku 1917, kdy se Matisse přestěhoval do Cimiez, předměstí Nice na francouzské Riviéře.

Do konce života Matisse následoval osvědčené nauky fauvismu. V roce 1939 se po jednačtyřiceti letech manželství rozešel se svou manželkou. V roce 1941 po vážné operaci a prudkém zhoršení zdraví kvůli onemocnění rakovinou se ale musel vzdát olejomalby. Náhradou se mu stala práce s barevným papírem, ze kterého tvořil zajímavé koláže v duchu svých olejomaleb. O těchto kolážích Matisse tvrdil, že maluje s nůžkami. Matisse byl od této doby upoután na kolečkové křeslo, pečovala o něj jedna s jeho bývalých modelek, Ruska Lidia Delektorskaya.

V roce 1952 bylo slavnostně otevřeno Matissovo museum v Cimiez, avšak Matisse po dlouhé nemoci zemřel na infarkt 3. listopadu 1954 v Nice. Byl pohřben na hřbitově kláštera Notre Dame de Cimiez. Svým uměním vytvořil barevný svět, ve kterém se utápěly paprsky nekonečného světla. Našel svět, který svou září pohltil diváka všeobjímajícími osvobozujícími vizemi čistých barev.


Konečná verze – 27. 11. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate