Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  André Masson
Surrealismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1896 - † 1987, Francie, 

Francouzský malíř a grafik André-Aimé-René Masson se narodil 4. ledna 1896 v Balagny-sur-Thérain poblíž Senlis v Picardii, vyrůstal však v Belgii. Umění studoval nejdříve v Bruselu, pak v Paříži. Po vypuknutí první světové války byl povolán do francouzské armády a vážně zraněn v bojích.

Ve svých raných pracích si Masson oblíbil kubismus a techniku automatismu, maloval také na písku, ale později tento styl odmítnul jako příliš svazující. Massonova díla se zprvu jeví jako jednoduše dekorativní, nicméně po bližším přezkoumání odhalí hlubší prvky surrealismu – pod nákladným povrchem prvního pohledu se objeví destruktivní podněty přírody. Se surrealismem Massona spojuje také jeho jedinečná kombinace destrukce předmětů s dekorativním stylem. Massonova umělecká činnost zahrnuje také tvorbu divadelních kulis a litografií.

Aby dosáhl zajímavých podnětů a inspirací, pracoval často Masson za přísných podmínek, které si sám stanovil – pracoval pod vlivem drog, často dlouho nespal a nejedl. Věřil, že takové zkušenosti osvobodí jeho mysl od myšlenkové kontroly, aby pak mohl pracovat ve spojení se svým podvědomím.

V průběhu druhé světové války bylo Massonovo umění nacisty prohlášeno za zvrácené. Masson díky pomoci amerického novináře Variana Frye odešel na francouzský ostrov Martinique, odkud se plavil dál do Spojených států. Jeho umění se nedočkalo pozitivních reakcí ani v New Yorku – při celní kontrole v jeho zavazadlech celníci našli jeho erotické kresby, které považovali za pornografii a před Massonem je roztrhali.

Ve Spojených státech žil Masson v New Prestonu v Connecticutu, kde svou tvorbou inspiroval nastupující generaci amerických abstraktních expresionistů. Maloval tehdy především abstraktní kompozice inspirované afroamerickými a indiánskými mýty. Po válce se Masson vrátil do jižní Francie, kde maloval zejména krajiny.

Masson zemřel 28. října 1987 v Aix-en-Provence.


Konečná verze – 27. 11. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate