Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Anton von Maron
Romantismus  
Díla:
Madona s dítětem a pastýřem
Portrét císaře Josefa II.
Portrét dvou mužů pred Konstantinským obloukem v Římě
Portrét Elizabeth Herveyové, čtvrté markýzy z Bristolu
Portrét Johanna Joachima Winckelmanna
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1731 - † 1808, Rakousko, 

Rakouský malíř Anton von Maron se narodil roku 1731 ve Vídni. Malířství se vyučil pod vedením Karla Aigena a Daniela Grana ve Vídni, dále roku 1755 studoval v Římě a v letech 1756 – 1761 byl žákem a spolupracovníkem Mengse. Když pak Mengs v roce 1761 přesídlil do Madridu, kde vstoupil do služeb krále Karla III., von Maron převzal jeho dílnu a začal se plně věnovat portrétnímu umění a stal se tak jedním z nejzajímavějších malířů, kteří působili v Římě v druhé polovině 18. století. S Mengsem von Maron udržoval celý život přátelské vztahy a v roce 1765 se dokonce oženil s Mengsovou sestrou Therése Concordiou Mengsovou, která byla rovněž malířkou.

O vzestupu von Maronovy obliby po Mengsově odjezdu svědčí to, že byl v roce 1766 ustanoven členem Akademie di San Luca. Von Maron byl oblíben především u zahraničních návštěvníků Říma a v letech 1767 – 1770 byly vydány vývozní licence na více než deset jeho obrazů. Už jako dvojnásobný rektor Akademie di San Luca udržoval von Maron blízké vztahy s vídeňskou Akademií, jíž navrhl několik významných reforem, které se zakládaly na jeho zkušenostech z Říma.

Konec von Maronova života byl poznamenán koncem Papežského státu, nastolením Římské republiky a s tím spojenou finanční krizí. Von Maron tehdy ztratil téměř celý svůj majetek, trpěl hlubokou chudobou a do své smrti nenamaloval prakticky žádný obraz.

Von Maron zemřel roku 1808 v Římě.


Konečná verze – 27. 11. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate