Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Jan Mandijn
Renesanční umění  
Díla:
Krajina s legendou Sv. Kryštofa
Posměšná slavnost
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1502 - † 1560, Holandsko, Belgie

Holandský malíř Jan Mandijn (rovněž Mandyn) se narodil roku 1502 v Haarlemu. Kolem roku 1530 se usadil v Antverpách, kde žil až do své smrti v roce 1560.

Mandijn se proslavil hlavně tím, že maloval humorná témata, ve kterých může být jeho vtip a fantazie srovnávána se vtipem Hieronyma Bosche. Mandijnova témata také odrážela tehdejší kulturu Nizozemí, která se zabývala čarodějnictvím, bláznovstvím a podobenstvími.

V roce 1537 Mandijn vytvořil měděnou pamětní medaili pro biskupa Dunkelda ze Skotska a také spolupracoval při výzdobě vítězných oblouků na počest návštěvy krále Filipa II. v Antverpách v roce 1549.

Mandijn až do roku 1559 ve své dílně měl mnoho žáků, ze kterých jsou nejznámější hlavně Hans van der Elburcht, Gillis Mostaert a Bartholomäus Spranger. Mandijnovým dobrým přítelem byl také malíř Pieter Aertsen, se kterým nějaký čas spolupracoval.

Mandijn zemřel roku 1560 v Antverpách.


Konečná verze – 27. 11. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate