Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Jan Machytka
Novopačtí rodáci  
Architektura před 20. stoletím  
Díla:
Projekt na stavbu Uměleckoprůmyslové školy v Praze
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1844 - † 1887, Česká republika, 

Český architekt Jan Machytka se narodil 14. března 1844 v Nové Pace, kde rovněž dosáhl základního vzdělání. Dále studoval na reálném gymnáziu v Trutnově a v Kutné Hoře a poté na pražském Vysokém učení technickém pod vedením Josefa Zítka. Ve Vídni absolvoval Akademii výtvarných umění.

Významný vliv na Machytkovu tvorbu měla jeho cesta do Itálie, odkud si přivezl bohatou inspiraci i zkušenosti. Poté Machytka cestoval s Františkem Schmoranzem po Palestině a Egyptě, kde se seznámil s orientálním uměním. Po svém návratu v roce 1873 oba tito architekti při Světové výstavě ve Vídni převzali úpravu egyptského oddělení.

V roce 1874 Machytka se Schmoranzem založili vlastní architektskou kancelář, kde Machytka pracoval až do svého onemocnění v roce 1884. Machytka v té době postavil lázeňskou budovu ve Trenčianských Teplicích, arcibiskupský palác v Zadru a jiné. V roce 1878 Machytka působil jako instalační komisař rakouského uměleckého oddělení na Světové výstavě v Paříži.

Machytka byl výborným umělcem, který byl dokonale seznámen s téměř všemi formami italské renesance i technikou keramické dekorace, kterou převzal především z arabsko-maurského slohu. Jeho výtečné studie zakoupila knihovna Umělecko-průmyslové školy v Praze. Machytka byl vyznamenán zlatým záslužným křížem s korunou a švédským řádem Vasa.

Machytka zemřel 28. července 1887 v ústavě choromyslných v Nové Pace, kde byl rovněž pochován.


Konečná verze – 27. 11. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate