Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Filippino Lippi
Renesanční umění  
Manýrismus  
Díla:
Alegorie
Autoportrét
Madona s dítětem a Svatými
Oltář Signoria (Pala degli Otto)
Portrét mladíka
Portrét starého muže
Sňatek Sv. Kateřiny
Snímání z kříže
Sv. Jeroným
Sv. Lucie
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1457 - † 1504, Itálie, 

Italský renesanční malíř Filippino Lippi se narodil kolem roku 1457 v Pratu. Byl nemanželským synem malíře Fra Filippa Lippiho a jeptišky Lucrezie Butiové. Malovat se původně učil v malířské dílně svého otce ve Spoletu. V roce 1469 však jeho otec zemřel, a tak se mladý Lippi 1. ledna 1470 sám vydal na cestu do Florencie, kde chtěl dál pokračovat ve svém malířském vzdělání. O rok později již úspěšně pracoval v dílně Sandra Botticelliho, který byl bývalým studentem jeho otce. V roce 1472 se Lippi stal Botticelliho společníkem a členem florentského malířského cechu.

Lippiho první větší zakázkou bylo po téměř padesáti letech dokončit fresky ve florentské kapli Brancacciů, na kterých původně do své smrti v roce 1429 pracoval Masaccio. Tohoto úkolu se Lippi zhostil na výbornou – bylo obtížné rozeznat, kde končí původní malba Masaccia a kde začíná nová malba Lippiho. Lippi si svým citlivým přístupem a jednoduchým a lehkým stylem malby získal velkou proslulost. Ve své prvotní tvorbě vycházel z příkladu svého mistra Botticelliho, i když si později našel svůj vlastní umělecký styl, k čemuž mu pomohla častá spolupráce s Peruginem a Ghirlandaiem, kteří ho rovněž v jeho tvorbě inspirovali.

Lippi se proslavil hlavně pracemi pro různé kaple, kostely a kláštery, které zdobil svými freskami plnými dynamických postav a hlubokých pocitů, které bezpochyby nutily k zamyšlení. Lippi ke svým freskám často vytvářel rozsáhlé řady nákresů, které ho postavily na úroveň Leonarda da Vinciho. Celkově však Lippi nebyl tak inovativní – velmi často totiž na úkor své vlastní invence podléhal inspiraci svých malířských kolegů.

V roce 1488 Lippi přesídlil do Říma – na doporučení Lorenza Medičejského byl zaměstnán kardinálem Oliverem Carafou, který mu zadal výzdobu rodinné kaple v kostele Santa Maria sopra Minerva. Lippi věnoval pracím na těchto freskách mnoho času, studoval různá antická témata a motivy, a tak byl tento freskový cyklus dokončen až v roce 1493. Antické památky si Lippi natolik oblíbil, že je v této době často zahrnoval do svých obrazů, ať se k zobrazovaným tématům hodily či ne. Po dokončení zakázky pro kardinála Carafu se Lippi vrátil do Florencie, kde pracoval na dalších církevních zakázkách.

Lippi zemřel 18. dubna 1504 ve Florencii. Na jeho počest byly v den jeho pohřbu zavřeny všechny florentské malířské dílny a obchody.


Konečná verze – 15. 11. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate