Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Max Liebermann
Impresionismus  
Die Neue Sezession  
Díla:
Ateliér umělce, Braniborská brána, Berlín
Autoportrét s paletou
Březová alej v zahradě ve Wannsee
Čas her v amsterdamském sirotčinci
Dětské hřiště v parku u zoologické zahrady, Berlín
Koupající se chlapci
Liebermann Villa
Můj domov se zahradou ve Wannsee
Venkovská hospoda v Braniborsku
Zahradní kavárna
Ženy v konzervárně
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1847 - † 1935, Německo, 

Německý malíř a grafik Max Liebermann se narodil 20. července 1847 v Berlíně v rodině židovského obchodníka. Už jako malý chlapec se zajímal o kreslení, ve kterém vždy vynikal. Původně studoval podle přání svých rodičů právo a filosofii, ale také docházel na hodiny kreslení ke známému berlínskému malíři Carlu Steffeckovi. Byl to právě Steffeck, který Liebermanna v roce 1869 přesvědčil, aby odešel na Akademii do Výmaru, kde by dále studoval malířství.

V roce 1873 Liebermann odešel do Francie, kde pobýval hlavně v Paříži a v Barbizonu, kde poznal obě tamější malířské školy. Ve Francii zůstal až do roku 1878, svůj pobyt také zpestřoval častými návštěvami Holandska. Další léta Liebermann žil a pracoval v Mnichově, aby se v roce 1884 vrátil do Berlína, kde strávil zbytek svého života.

Liebermann je nejznámějším a nejslavnějším německým impresionistou. Maloval atmosféru městského života smetánky i venkovské výjevy, ve kterých se zaměřoval na působení světla a stínu. Ve své tvorbě byl ovlivněn hlavně svým pobytem ve Francii, kde se seznámil s pracemi umělců Barbizonské školy, hlavně pak Jeana Milleta a jeho obrazy pracujících rolníků. Podle jejich příkladu pak pracoval převážně v plenéru.

Díky majetku, který zdědil po svých rodičích, se Liebermann mohl věnovat své velké vášni – sbírání obrazů francouzských impresionistů. Jeho největším oblíbencem byl Edouard Manet.

V letech 1899 až 1911 byl Liebermann hlavní postavou nově se formujícího avantgardního hnutí v Německu, zapojil se tehdy do fungování skupiny Berliner Secession.

Liebermann byl ve své době velice uznávaným umělcem, v roce 1920 byl také ustanoven presidentem berlínské Preußische Akademie der Künste. Jeho celoživotní dílo a proslulost se však záhy sesypaly jako domeček z karet, když s nástupem fašismu v Německu byly jeho práce zakázané kvůli jeho židovskému původu. V roce 1932 složil svou funkci presidenta Akademie proto, že ostatní členové odhlasovali, že Akademie nebude vystavovat díla židovských umělců.

Liebermann zemřel 8. února 1935 v Berlíně.

Liebermannova manželka Martha žila po jeho smrti v berlínské čtvrti Wannsee v jejich milovaném domě, který však byla v roce 1940 nucena prodat. V roce 1943 spáchala sebevraždu jen několik hodin před tím, než ji přišlo zatknout gestapo.


Konečná verze – 15. 11. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate