Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Georges de La Tour
Baroko  
Realismus  
Díla:
Čtoucí Sv. Jeroným
Jób vysmíván svou manželkou
Kajícná Magdaléna
Kajícný Sv. Jeroným
Kristus v tesařské dílně
Magdaléna s kouřícím plamenem
Sen Sv. Josefa
Slepý hudebník
Sv. Tomáš
Švindl s károvaným esem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1593 - † 1652, Francie, 

Francouzský malíř Georges de La Tour se narodil 13. března roku 1593 ve Vic-sur-Seille v Lotrinsku. Byl synem pekaře Jeana de La Toura a jeho manželky Sybille Molianové, která údajně pocházela z urozeného rodu. Není známo, kde de La Tour dosáhl svého uměleckého vzdělání, je však pravděpodobné, že patrně nějakou dobu pobýval v Utrechtu, kde se učil malovat od tamějších následovníků Caravaggia. Mnohé z de La Tourových prací mají také celou řadu společných prvků s obrazy holandského malíře Hendricka Terbrugghena.

V roce 1617 se de La Tour oženil s Diane Le Nerfovou, která pocházela z urozené rodiny a de La Tourovi nakonec porodila celkem deset dětí. O tři roky později si pak de La Tour založil vlastní malířskou dílnu v Lunéville, rodném městě své ženy. V této době maloval hlavně pro místní šlechtu a bohaté měšťany, nicméně v letech 1623 až 1624 také působil ve službách lotrinského vévody Jindřicha II.

De La Tour byl jedním z nejoblíbenějších barokních malířů francouzského dvora. V roce 1638 mu byl králem Ludvíkem XIII. udělen titul dvorního malíře a král byl s jeho obrazy dokonce tak spokojen, že v jeden čas nechal odstranit ze svých komnat obrazy všech jeho konkurentů.

De La Tour se specializoval především ve scénách s rozsvícenou svíčkou, dosáhl tím efektu tepla obrazu a zářící červené i žluté, ne nepodobné užití světla v obrazech Caravaggia. Mnohé z de La Tourových časově barokních prací svou jednoduchostí spíše připomínají práce například Pierra della Francescy z období rané italské renesance, i když je známo, že de La Tour nikdy neměl možnost blíže poznat umění Itálie, neboť své rodné Lotrinsko takřka neopustil.

Podle svědectví de La Tourových kolegů byl de La Tour velmi povýšený, sebejistý, lakomý a nesnesl kritiku. I přes tyto svoje nešvary se však stal velmi vyhledávaným malířem s dílnou, kde se učilo mnoho studentů. V jeho dílně se naučil malovat také jeho syn Étienne.

De La Tour zemřel 30. ledna roku 1652 v Lunéville při epidemii moru.


Konečná verze – 11. 5. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate