Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Sir Godfrey Kneller
Baroko  
Díla:
Algernon Capel, druhý hrabě z Essexu
Barbara Palmer (rozená Villiers), vévodkyně z Clevelandu
Caroline Wilhelmina von Brandenburg-Ansbach
Charles Beauclerk, vévoda ze St. Albans, syn Nell Gwynové a Charlese II. Anglického
Čínský konvertita
Edward a Lady Mary Howardovi
John, první vévoda z Marlborough
Portrét Petra Potěmkina
Sir Anthony Deane
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1646 - † 1723, Německo, Velká Británie

Německý malíř Godfrey Kneller se narodil jako Gottfried Kniller 8. srpna 1646 v Lübecku v rodině malíře a daňového inspektora Zachariase Knillera. V roce 1662 začal studovat matematiku na univerzitě v Leidenu, ale později se rozhodl pro malířství. Malovat se naučil pod vedením Ferdinanda Bola v Amsterodamu a později také za svého pobytu v Římě a v Benátkách, kdy maloval hlavně portréty tamních bohatých šlechticů. Po svém návratu do Německa se usadil v Hamburku, odkud ho v roce 1674 pozval do Anglie vévoda z Monmouth.

Do Londýna Kneller odešel společně se svým bratrem Johannem Zachariasem Knellerem, který byl malířem ornamentů. Kneller byl brzy představen králi Karlu II., který si u něj objednal portrét. Velkým konkurentem Knellera byl u dvora velmi oblíbený Peter Lely, se kterým Kneller velmi často soupeřil – když Lely namaloval řadu deseti portrétů dam Windsorské dámy, Knellerovou odpovědí byly Hamptonské dámy rovněž na deseti plátnech. Kneller se proslavil také řadou čtyřiceti osmi tzv. Kit-Cat portrétů, které zachycovaly členy prominentního pánského klubu Kit-Cat.

Kneller byl jedním z hlavních portrétistů anglické šlechty, kterým se stal skoro téměř po tom, co ze svého rodného Německa přesídlil do Anglie. Měl rozsáhlou dílnu a velkou skupinu učedníků, kteří mu pomáhali malovat portréty přímo v masové produkci. Kneller namaloval deset různých vládnoucích evropských monarchů včetně Ludvíka XIV. a každého anglického panovníka od Karla II. do Jiřího II.

V Knellerových obrazech se často opakovaly pózy a oblečení postav, jako kdyby Kneller svým modelům jen měnil hlavy. O tom vypovídá i jeho technika: maloval tak, že si nejdřív zpaměti namaloval postavu a pozadí a obličej si nechal až na dobu, kdy bude moci malovat model podle skutečnosti. Říká se, že během jediného dne dokázal namalovat až čtrnáct portrétů, přičemž mu mnoho práce ušetřila i móda paruk, které se na rozdíl od účesů prakticky neměnily a Kneller si je tudíž mohl předmalovat.

Když v roce 1680 zemřel Peter Lely, byl Kneller jmenován dvorním malířem krále Karla II. V roce 1689 byl pak jmenován dvorním malířem Williama III. a jeho manželky Mary II. O tři roky později byl pasován na rytíře a v roce 1715 se stal baronem, vůbec prvním mezi malíři. Mezi jeho zásluhy patří také to, že v roce 1711 založil londýnskou Academy of Painting a stal se jejím prvním guvernérem.

Říká se, že Kneller byl hodně namyšlený, o čemž vypovídá příhoda, podle které Kneller prohlašoval, že kdyby mu Bůh přenechal stvoření světa, tak by svět byl nyní daleko krásnější.

Kneller si v roce 1704 vzal za manželku vdovu Susannu Graveovou, neměli spolu žádné děti.

Obrazy, které Kneller vytvořil ještě za svého života v Německu, se do dnešní doby nedochovaly – jeho obrazy z kostela Sv. Marie v Lübecku byly zničeny při bombardování v roce 1942.

Kneller zemřel 19. října 1723 v Londýně na horečku. Byl pohřben v kostele St. Mary’s v londýnském Twickenhamu. Zanechal po sobě více než pět set nedokončených obrazů.


Konečná verze – 31. 10. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate