Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Domenichino
Klasicismus a empír  
Baroko  
Díla:
Madona s dítětem a Sv. Petroniem a Sv. Janem Evangelistou
Obětování Izáka
Portrét Guida Reniho
Portrét monsignora Giovanniho Battisty Agucchiho
Sibyla
Sv. Agnes
Sv. Cecílie
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1581 - † 1641, Itálie, 

Italský malíř Domenichino, vlastním jménem Domenico Zampieri, se narodil 21. října roku 1581 v Bologni v rodině chudého ševce. Jeho prvním malířským mistrem byl vlámský mistr pobývající v Bologni Denis Calvart, ovšem Domenichino brzy odešel studovat na Accademii degli Incamminati, kterou provozovali bratři Carracciové. Domenichino studoval přímo pod vedením Annibale Carracciho, který ho považoval za jednoho ze svých nejlepších žáků.

Domenichino byl ve své době velice oblíbeným umělcem, byl často žádán o výzdobu domů, vil a kaplí v okolí Říma. I když působil hlavně v období baroka, svými charakteristickými tahy štětce a kompozicemi se Domenichino řadí již ke klasicismu. Právě kvůli tomu, že Domenichino zastával klasické myšlenky, se v Neapoli setkal s nepřátelskými projevy svých malířských kolegů a musel město opustit, aniž by dokončil mnohé ze svých rozpracovaných děl.

Domenichino pracoval pro celou řadu významných zákazníků, například pro monsignora Giovanniho Battistu Agguchiho, který působil ve službách kardinála Aldobrandiniho a později také papeže Řehoře XV., pro kardinála Girolama Agguchiho a jiných vysokých církevních představitelů. Když pak v roce 1609 zemřel jeho mistr Annibale Carracci, Domenichino převzal celou řadu jeho zakázek, včetně freskové výzdoby pro kapli kostela San Luigi dei Francesi v Římě. Domenichino byl pak požádán, aby vytvořil fresky ještě pro další římské kostely, jako například San Silvestro al Quirinale, San Carlo ai Catinari, Santa Maria in Trastevere, Sant'Andrea della Valle a Santa Maria della Vittoria.

Domenichino nebyl příliš společenský a vyhýbal se svým malířským kolegům. Jeho povaha mu přinesla opovržení jeho kolegou Giovannim Lanfrancem, který ho zapletl do narčení z plagiarismu. Byla ustanovena komise, která měla posoudit, zda Domenichino svého mistra kopíroval, ovšem došla k závěru, že Domenichino obrazy svého mistra nekopíroval, nýbrž z nich pouze vycházel. Proti Domenichinovi se také spojilo několik neapolských umělců, kteří ho kritizovali a Domenichino také často ráno nacházel svoje fresky poškozené, což mu bezpochyby bralo energii a nadšení k další práci. Domenichino se také celý život bál toho, že bude otráven některým ze svých nepřejících kolegů.

Domenichino zemřel 15. dubna roku 1641 v Neapoli.


Konečná verze – 4. 5. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate