Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Stuart Davis
Kubismus  
Pop Art  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1892 - † 1964, USA, 

Americký malíř Stuart Davis se narodil 7. prosince roku 1892 ve Philadelphii v umělecké rodině. Jeho otcem byl Edward Wyatt Davies, který byl uměleckým redaktorem novin Philadelphia Press, pro které ilustrovali například William Glackens, George Luks, Everett Shinn a John Sloan, a jeho matkou byla sochařka Helen Stuart Davies. Davis sám se učil malovat v New Yorku pod vedením Roberta Henriho, který byl v té době hlavní postavou umělecké skupiny The Eight (Osma).

Davis byl na počátku své umělecké kariéry hluboce ovlivněn učením francouzské avantgardy, ovlivnila ho kubistická fragmentace tvarů, i když sám k nim často přidával mnoho svých vlastních prvků. Jeho umělecké smýšlení bylo natolik moderní a převratné, že byl v roce 1913 přizván na kontroverzní Armory Show, na které byl ve svých jednadvaceti letech jedním z nejmladších vystavovatelů. Tato výstava zásadně ovlivnila jeho další umělecké nasměrování k abstrakci.

V první světové válce byl Davis zaměstnán ve službách americké armády, pro kterou vytvářel mapy. I tato zkušenost se projevila v jeho tvorbě dalším jeho příklonem k abstrakci. Jeho díla se v této době také stala výhradně americká, místo toho, aby kopíroval francouzský kubismus, snažil se o vytvoření nového originálního uměleckého stylu. I když Davis v roce 1928 odjel na patnáct měsíců do Paříže, nezanechala na jeho tvorbě Paříž a její umělecký svět žádný vliv. V době ekonomické krize v Americe se Davis politicky orientoval na Sovětský svaz, podporoval totiž ideové myšlenky ruské revoluce a nadvládu pracující třídy.

Davis používal pro své náměty každodenní americký život, maloval téměř vše od benzinových stanic až po krajiny. Používal velmi jasné a čisté barvy a z jeho pláten bylo možné pocítit napětí a rychlost doby. Právě tyto prvky v jeho obrazech z Davise dělají jakéhosi předchůdce pop artu. V Davisových dílech je skryt také humor a jazzová hudba, jíž milovníkem byl.

Ve 40. letech se Davis začal stranit společnosti a začal malovat vysoce abstraktní obrazy a geometrické studie.

Davis zemřel 24. června 1964 v New Yorku na infarkt.


Konečná verze – 4. 5. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate