Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Anthonis mor van Dashorst
Renesanční umění  
Díla:
Anglická královna Mary Tudorovna
Anne Fernelová, manželka Sira Thomase Greshama
Portét Filipa II., španělského krále
Portrét Antoina Perrenota de Granvelle
Portrét Filipa II.
Portrét Filipa II. ve zbroji
Portrét Giovanniho Battisty di Castalda
Portrét Huberta Goltziuse
Portrét Mary, anglické královny
Portrét Viléma Oranžského
Portrét zlatníka
Rytíř španělského řádu Sv. Jakuba
Sir Thomas Gresham
Trpaslík kardinála Granvella
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1519 - † 1576, Holandsko, 

Holandský malíř Anthonis mor van Dashorst se narodil roku 1519 v Utrechtu. Už samotné jeho jméno vnáší do dějin umění zmatek – tento malíř byl v Holandsku znám jako Anthonis mor van Dashorst, ve Španělsku jako Antonio Moro a v Anglii jako Sir Anthony More, ale vyskytují se i jiné verze jeho jména: Antoon i Anthonius. Mor se už od mládí věnoval umění po vedením malíře Jana van Scorela.

V roce 1547 se Mor stal členem malířského cechu Sv. Lukáše v Antverpách a brzy poté si získal obdiv kardinála Granvella, biskupa z Arrasu, který se stal jeho stálým podporovatelem a který ho představil císaři Karlu V. V roce 1549 se Mor stal dvorním malířem na dvoře v Bruselu. Dalších dvacet let svého života Mor cestoval po různých královských dvorech celé Evropy – pobýval v Lisabonu, Londýně, Madridu a Římě. Získal si výbornou pověst a stal se jedním z nejvýznamnějších portrétních malířů své doby.

O Morově soukromém životě není známo příliš podrobností, snad jen to, že byl ženatý, jeho žena se jmenovala Metgen a v době sňatku byla vdovou. Mor byl majetným člověkem. Měl dvě dcery a syna Filipa, který se později stal kanovníkem.

Mor vytvořil obrazy pro celou řadu panovníků, nicméně jeho nejdůležitějším obdivovatelem byl španělský král Filip II.. Mor si získal Filipův obdiv hlavně proto, že na svých obrazech věnoval velkou pozornost detailu, což bylo přímo v souladu s malířskými pravidly a ceremoniály španělského dvora. Portrét Mary Tudorovny mu také vynesl titul Sira na anglickém královském dvoře, kde byl Mor rovněž velmi oblíben.

Mor zemřel roku 1576 nebo 1577 v Antverpách.


Konečná verze – 11. 5. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate