Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Guercino
Renesanční umění  
Díla:
Andělé truchlící nad mrtvým Kristem
Bičování Krista
Mučednictví Sv. Petra
Mystický sňatek Sv. Kateřiny Alexandrijské
Návrat marnotratného syna
Portrét Pavla Řehoře XV.
Sv. Lukáš ukazující obraz Panny
Sv. Markéta
Sv. Řehoř Velký se Sv. Ignácem a Františkem Xavierem
Venuše, Mars a Cupid
Vidění Sv. Jeronýma
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1591 - † 1666, Itálie, 

Italský malíř Giovanni Francesco Barbieri se narodil 8. února roku 1591 v chudobě v městečku Cento poblíž Ferrary, kde se také sám a bez jakýchkoliv učitelů naučil malovat. Proslavil se spíše pod svou nelichotivou přezdívkou Guercino, což v italštině znamená šilhavý.

Guercinovými hlavními uměleckými vzory byli bratři Carracciové. Na Guercinovo umění mělo vliv hlavně jeho osobní setkání s Lodovicem Carraccim, který ho podpořil v malování, když se Guercino v roce 1615 přestěhoval do Bologni. Guercinův malířský styl prošel mnoha změnami, protože maloval hlavně na zakázky a musel tak respektovat přání zákazníků, kteří často ve svých požadavcích nebyli stálí.

V letech 1621 až 1623 byl Guercino povolán na doporučení markýze Enza Bentivoglia papežem Řehořem XV. do Říma, kde maloval nádherné barokní oltáře. Guercino byl velmi zručným malířem a byl oceňován hlavně proto, že ve svých obrazech pomocí širokého spektra barev a svým užitím světla dokázal navodit podmanivou atmosféru. Guercino dokázal výtečně zachytit krajinu mizící v dálce a tato jeho dovednost inspirovala krajináře 17. a 18. století Canaletta a Guardiho.

Guercino měl svoji vlastní malířskou dílnu ve městě Centa až do roku 1642. Po smrti malíře Guida Reniho, který ho nenáviděl, Guercino přesídlil do Bologne, kde převzal Reniho dílnu. Tato dílna pak vyhotovovala především obrazy s náboženskou tématikou a Guercino se tak stal hlavním městským malířem. I když byl zván králem Jakubem I. do Anglie a Ludvíkem XIII. do Francie, na jejich dvory neodjel a raději přijímal jejich zakázky ve své dílně v Centu a později v Bologni.

Malířem byl také Guercinův mladší bratr Paolo Antonio Barbieri (1603 - ?).

Guercino zemřel 9. prosince roku 1666 v Bologni.


Konečná verze – 26. 5. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate