Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Francesco Guardi
Klasicismus a empír  
Díla:
Bacino di San Marco se San Giorgio a Giudeccou
Dóže v basilice La Salute
Kanál Giudecca se Zattere
Molo a Riva degli Schiavoni od Bacino di San Marco
Noční průvod na Piazza San Marco
Rozmar architektury
San Cristoforo, San Michele a Murano, pohled od Fondamenta Nuove
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1712 - † 1793, Itálie, 

Italský malíř Francesco Lazzaro Guardi se narodil 5. října roku 1712 v Benátkách. Pocházel z malířské rodiny a prakticky celý svůj život byl také zaměstnán v rodinné dílně, kromě let 1735 až 1743, kdy pracoval v malířské dílně Michele Marieschiho. Malířem byl jeho otec Domenico i bratři Niccolò a Gianantonio, nicméně Francesco se nenaučil malovat od svého otce, který zemřel, když mu byly čtyři roky, ale od svého o třináct let staršího bratra Gianantonia.

Guardiho hlavním inspirátorem byl Canaletto a jeho tvorba, oba tito malíři velmi často a s oblibou malovali pohledy na Benátky. Není jisté, zda byl Canaletto Guardiho mistrem, nicméně z jeho prací je patrný jeho hluboký vliv. Od stylově čistějších Canalettových pláten se Guardiho obrazy liší svobodnějším užitím barev a spontaneitou tahů štětce. Je paradoxem, že Guardi se tématu pohledů na Benátky začal doopravdy věnovat až po smrti svého bratra Gianantonia (1699 – 1757), dříve pracoval na různorodých zakázkách, které byly zpracovávány v rodinné malířské dílně, kterou vedl právě jeho bratr Gianantonio.

Protože Guardiho malířský talent byl objeven až dávno po jeho smrti s nástupem impresionismu, Guardi za svého života nebyl nikdy doceněn a musel se potýkat s různými finančními těžkostmi.

Guardi byl skrze sňatek svojí sestry Marie Cecilie spřízněn s Giovannim Battistou Tiepolem, který byl jedním z nejvyhledávanějších benátských malířů té doby. Sám Guardi se oženil 15. února 1757 se Mariou Matheou Pagani, která byla dcerou malíře Mattea Paganiho. Měli spolu dva syny – v roce 1757 Vincenza a v roce 1764 Giacoma, který se později také stal malířem.

Guardi zemřel 1. ledna roku 1793 v Benátkách.


Konečná verze – 16. 6. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate