Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Juan Gris
Kubismus  
Díla:
Housle
Housle a kytara
Krajina s domy v Ceretu
Kytara
Kytara na stole
Lahev a sklenice na stole
Lahve a nůž
Nature morte a la plaque
Portrét Josette Grisové
Portrét Picassa
Sklenice, noviny a láhev vína
Tři lampy
Zátiší před otevřeným oknem: Place Ravignon
Žena s mandolínou (d’aprés Corot)
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1887 - † 1927, Španělsko, 

Španělský malíř a sochař Juan Gris se narodil 23. března roku 1887 v Madridu jako José Victoriano Carmelo Carlos González-Pérez. Byl třináctým dítětem bohatého kastilského obchodníka. Původně v letech 1902 až 1904 vystudoval technické kreslení na Escuela de Artes y Manufacturas v Madridu. Už v době svých studií se zajímal o malování – studoval klasické malířství pod vedením José Marii Carbonera. Svoje kresby také publikoval v madridských novinách Blanco y Negro a Madrid Comico.

Gris přišel do Paříže zlákán vzrůstající popularitou Picassa v roce 1906. Atelier si zřídil v pověstném Bateau-Lavoir na Montmartru, kde bydlel i Picasso a kam přicházeli také Guillaume Apollinaire, André Derain, Maurice de Vlaminck, Henri Matisse, Georges Braque, Ferdinand Léger, Gertrude Steinová a další. Gris byl po příjezdu do Paříže velmi chudý, přivydělával si stejně jako v Madridu prací pro ilustrované časopisy Le Rire, L'assiette au beurre, Le Charivari a Le Cri de Paris.

Malováním se Gris začal živit až kolem roku 1910, kdy maloval především rozměrné akvarely. Svoji první samostatnou výstavu Gris uspořádal v malé galerii Clovise Sagota. Vystavil na ní celkem patnáct obrazů, které byly dobře přijaty kritikou, což Grise velmi podpořilo v jeho další tvorbě. Když se pak konal na jaře roku 1912 Salon des Indépendants, zaslal na něj celkem tři svoje obrazy. V říjnu onoho roku se také zúčastnil slavné výstavy Section d'Or. Protože se Braque a Picasso této výstavy neúčastnili, byl Gris se svými obrazy považován za hvězdu a hlavního malíře kubismu, což mu brzy přineslo zájem bohatých milovníků umění. Gris zaujal například Léonce Rosenberga a Daniela-Henriho Kahnweilera, který mu nabídl výhodný kontrakt.

Svůj první kubistický obraz Gris namaloval v roce 1912. V této době také do jeho umění přišla změna – začal se zabývat problémem světla dopadajícího na předměty. Tento jeho zájem v jeho tvorbě zcela plynule vyústil do čistého kubismu, a to hlavně v postupech střídání a inverze pohledů. Analytický kubismus byl však v Grisově tvorbě upraven, neboť Gris dával přednost čistým a svěžím barvám nezávisejícím na tónu obrazu. Syntetický prvek Gris uplatňoval prostřednictvím připevňování kousků dřeva, tapet a mramoru na svá plátna. Svým jedinečným postupem se pak stal jedním z nejlepších tvůrců koláží. Jejich sestavy konstruoval stále uváženěji a harmoničtěji a s úzkostlivou péčí, maximálně těžil z významové hodnoty vlepených detailů, jež obdařoval neobyčejným poetickým kouzlem. Gris se kolážím intenzivně věnoval až do roku 1914, pak se svou tvorbou navrátil spíše k čistému kubismu.

Tematicky se Gris zabýval hlavně malováním předmětů ve svojí bezprostřední blízkosti – maloval hlavně zátiší z předmětů každodenního použití, portréty svých přátel a krajiny a městské výjevy.

V roce 1920 se Grisovo zdraví začalo zhoršovat – trpěl vážnými záněty pohrudnice a astmatem, které mu braly mnoho sil.

V listopadu roku 1922 se Gris začal zabývat designem divadelních kulis, když pro známý Ballets Russes Sergeje Ďagileva navrhl jeden set a kostýmy. Jednalo se tehdy o balet Les Tentations de la Berë, který měl premiéru v roce 1924.

Gris zemřel 11. května 1927 v Boulogne-sur-Seine.


Konečná verze – 1. 7. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate