Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Adolph Gottlieb
Abstraktní expresionismus  
Surrealismus  
Color Field Painting  
Lyrická abstrakce  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1903 - † 1974, USA, 

Americký malíř a sochař Adolph Gottlieb se narodil 14. března 1903 v New Yorku. V letech 1920 až 1921 studoval na Art Students League a poté se na rok vydal na studijní cestu do Německa a Francie, kde studoval na Académie de la Grande Chaumière v Paříži. Po svém návratu do New Yorku pracoval jako učitel dějin umění.

V letech 1937 až 1939 žil Gottlieb v Arizonské poušti, kde ze zprvu surrealistických námětů začal přecházet k tajemné mystice a oproštěné skutečnosti abstrakce. V průběhu druhé světové války se Gottlieb seznámil s evropskými surrealisty žijícími tehdy v New Yorku, což rovněž velmi obohatilo jeho vlastní pojetí surrealismu.

Gottlieb byl jedním z prvních Američanů, kteří si úspěšně osvojili surrealistickou metodu automatické malby, která se zakládala na nevědomém malování. Jeho tvorbu významně ovlivnilo to, že sbíral naivní díla Indiánů, v jeho díle jsou patrny hlavně stopy vlivu prací Eskymáků z Aljašky. Barvy v jeho obrazech navozovaly duchovní a éterickou náladu, která kolem jeho maleb vytvářela téměř náboženskou atmosféru.

Gottlieb byl na vrcholu své umělecké kariéry v době druhé světové války, kdy hlavními tématy jeho prací byly strach a smrt. Později byl Gottlieb spojován s hnutím lyrického a abstraktního expresionismu, nicméně jeho nejlepší práce jsou z období před tím.

V roce 1971 Gottlieba postihl infarkt, který paralyzoval jeho levou stranu, i tak však nepřestal malovat. Gottlieb zemřel 4. března 1974 v East Hamptonu ve státě New York.


Konečná verze – 17. 7. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate