Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Giotto
Gotika  
Renesanční umění  
Architektura před 20. stoletím  
Díla:
Madona s dítětem I.
Madona s dítětem II.
Nářek
Návrh na zvonici katedrály ve Florencii
Ukřižování I.
Ukřižování II.
Útěk do Egypta
Výjev ze života Krista: Ukřižování
Výjev ze života Krista: Zajetí Krista (Jidášův polibek)
Výjev ze života Sv. Jáchyma: Jáchymův sen
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1267 - † 1337, Itálie, 

Italský malíř, sochař a architekt florentské školy Giotto di Bondone, zvaný krátce Giotto, se narodil roku 1267 v malé vesnici Vespignano, kde byl jeho otec drobným zemědělcem. Podle Vasariho spisů jeho talent objevil Cimabue, který tehdy dvanáctiletého Giotta objevil, jak na kámen kreslí křídou obrázek jedné z ovcí ve stádě svého otce. Talent mladého Giotta ho ihned udivil, a tak Cimabue přemluvil jeho otce, aby mu dal chlapce na učení. Jiný příběh se zmiňuje o tom, že Giotto byl zaměstnán ve vlnařské dílně jako učedník, nicméně do Cimabueho malířské dílny chodil tak často, až ho Cimabue nakonec zaměstnal. Ať už je pravda jakákoliv, je jisté, že Giotto se naučil svému malířskému umění právě v Cimabueho dílně. Vasari se z této doby také zmiňuje o zajímavé historce potvrzující Giottův talent: ještě jako učedník namaloval na portrétu jedné postavě na nose mouchu, která vypadala tak opravdově, že ji jeho mistr Cimabue několikrát marně odháněl.

Giotto se významně podílel na rozvoji umění gotiky a na vývoji celého západního umění. Spolu s Cimabuem je pokládán za zakladatele moderního malířství, neboť se oba odklonili od statických a stereotypních konvencí své doby. I když se Giotto ve své tvorbě zabýval převážně náboženskými tématy, jeho postavy už mají jakousi renesanční životnost, gesta a dynamiku a také zřejmý třetí rozměr.

Giotto byl velmi dovedným malířem a o jeho talentu svědčí také jedna zajímavá příhoda – o jeho služby se svého času zajímal také papež Bonifác VIII., který se před zadáním zakázky chtěl přesvědčit o Giottově talentu. Poslal tedy do jeho dílny služebníka, aby Giotta požádal o nějaké návrhy, Giotto však vzal štětec, namočil ho do červené barvy a jedním tahem udělal dokonalý kruh. Když služebník nechtěl přijmout jeho jednoduchý kruh, Giotto ho ujistil, že papež jistě ocení jeho důkaz. Tak se tomu také stalo a papež poté zadával Giottovi mnohé lukrativní zakázky.

V roce 1334 byl Giotto vybrán na post inspektora (Magnus Magister) při stavbě florentské katedrály a zastával rovněž funkci městského architekta. Jeho nejvyšší zásluhou bylo postavení nádherné zvonice na katedrále (po jeho smrti v roce 1337 však byly jeho původní návrhy pozměněny), nicméně Giotto se zasloužil o více staveb také ve Florencii, Neapoli i v Římě.

Podle dobových pramenů byl Giotto obyčejným člověkem malé postavy s bříškem, měl rád společnost a často vtipkoval. Měl osm dětí a milou manželku Cintu di Lapo del Pelovou, a rád trávil čas se svou rodinou. Učil malířství také svého nejstaršího syna Francesca, který v roce 1341 vstoupil do malířského cechu. Aby si ke svému výdělku malíře přilepšil, vyráběl Giotto výtečné malířské štětce z prasečích štětin, které pak prodávaly jeho děti na trhu. Na rozdíl od ostatních malířů Giotto nežil zrovna bohémským životem, svoje peníze šetřil, aby dokázal zabezpečit svou rodinu. Díky tomu také byl poměrně zámožným a váženým občanem. Jeho přátelská povaha mu také pomáhala při získávání významných zakázek – přátelil se s papežem i neapolským králem Robertem z Anjou, který ho v Neapoli hostil celé tři roky. Mezi jeho přátele patřili také básníci Petrarca, Dante i Boccaccio.

Giotto zemřel 8. ledna roku 1337 ve Florencii, je však také možné, že zemřel v Miláně, neboť tam poslední dva roky před svou smrtí pracoval.


Konečná verze – 16. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate