Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Lorenzo Ghiberti
Gotika  
Díla:
Autoportrét
Bičování
David a Goliáš
Jákob a Ezau
Kain a Ábel
Noe a potopa
Příběh Abrahama
Příběh Josefa
Stvoření Adama a Evy
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1378 - † 1455, Itálie, 

Italský sochař Lorenzo Ghiberti se narodil jako Lorenzo di Bartolo roku 1378 ve Florencii. Původně se vyučil zlatníkem a tato jeho dovednost velmi ovlivnila jeho budoucí sochařskou tvorbu.

Ghiberti přivedl lineární gotické vzory umění Florencie do nového rozměru renesance. Ve svých reliéfech a sochách byl inspirován uměním antiky, kterou dokázal napodobit a vyvést se zručností a technickou dovedností. Ve svých reliéfech dosáhl hloubky využitím formálních principů perspektivy.

Nejznámějším Ghibertiho dílem jsou obrovské bronzové dveře do Křtitelnice Svatého Jana ve Florencii, složené z osmadvaceti rozměrných panelů se zobrazeními z Nového zákona, na kterých Ghiberti začal pracovat v roce 1403. Měl navázat na první dveře, které na počátku 14. století vytvořil Andrea Pisano. Aby Ghiberti mohl na této zakázce pracovat, rozšířil svoji dílnu, do které nabral celou řadu učedníků a pomocníků včetně Antonia Pollaiola, Paola Ucella, Masolina a Donatella. Dalšími umělci, kteří se účastnili výběrového řízení na tuto zakázku, byli Filippo Brunelleschi a Jacopo della Quercia.

Když Ghiberti dokončil první řadu dvaceti osmi panelů, byla mu zadána další zakázka, tentokrát na další dveře pro tento kostel, ve které měl Ghiberti zpracoval tématiku ze Starého zákona. Ghiberti vytvořil celkem deset obdélníkových panelů, které byly mnohem výraznější než Ghibertiho první vyhotovení. První zakázka zabrala Ghibertimu více než dvacet let, druhou dokončil v roce 1452.

Ghibertiho dílo bývá považováno za vrchol florentinského umění, obzvlášť pro jeho mistrovství v kompozici a perspektivě. Dveře do Křtitelnice byly velkou inspirací pro mnohé florentinské renesanční umělce, o mnoho let později Michelangelo obdivoval Ghibertiho práci a nazval jeho dveře ‚Bránou do Ráje‘.

Ghiberti s oblibou sbíral různé antické sochy a předměty, které mu byly inspirací pro jeho vlastní tvorbu, v mnohém byl příkladem pravého renesančního člověka. V posledních letech svého života Ghiberti napsal svůj životopis, který je nejstarším zachovaným životopisem umělce vůbec. Ke svému životopisu Ghiberti připojil také pojednání (Comentarii) o starších umělcích, ze kterých později ve svých Životech vycházel Vasari.

Ghiberti zemřel 1. prosince roku 1455 ve Florencii.


Konečná verze – 1. 7. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate