Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Théodore Géricault
Romantismus  
Realismus  
Díla:
Anglický kůň ve stáji
Carabinier se svým koněm
Epsom Derby
Heroická krajina s rybáři
Husarský důstojník
Polibek
Portrét kleptomana
Portrét umělce v jeho ateliéru
Šílená žena, hráčka
Studie hlavy
Studie nohou a rukou
Turek (Mustafa)
Vor Medúzy
Zranění vojáci vracející se z Ruska
Zraněný důstojník císařské stráže odcházející z vřavy bitvy
Ztroskotání
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1791 - † 1824, Francie, 

Francouzský malíř a grafik Jean Louis André Théodore Géricault se narodil 26. září roku 1791 v Rouen. Malovat se naučil pod vedením Carle Verneta a Pierre-Narcisse Guérina, kteří zastávali myšlenky klasicismu. I když Guérin nesouhlasil s tím, že se Géricault později odklonil od principů, které ho učil, uznal talent svého žáka a v jeho dalším studiu ho podporoval. Guérin tehdy Géricaultovi doporučil, aby chodil do Louvru, kde měl kopírovat díla starých mistrů.

Géricaultův zájem o díla starých mistrů ukázal už jeho první významnější obraz Husarský důstojník, se kterým se Géricault zúčastnil Salonu v roce 1812. Úspěch, který tento obraz sklidil, povzbudil Géricaulta k tomu, aby se v dalších několika letech zaměřil na obrazy s tématikou koní a jezdců.

V roce 1816 Géricault odjel na roční studijní cestu do Florencie a Říma, kde studoval hlavně díla Michelangela, který ho zaujal svým mistrovským zpracováním postav. Druhým důvodem této cesty byl fakt, že se Géricault vášnivě zamiloval do své tety a svým odjezdem chtěl zabránit případné aféře. Po svém návratu z Itálie se Géricault zabýval litografiemi s vojenskou tématikou.

Nejvýznamnějším dílem, které Géricault vytvořil, je obraz Vor Medúzy, na němž pracoval v roce 1819. Medúza byla francouzská fregata, která v roce 1816 ztroskotala u pobřeží Senegalu. Při této katastrofě přišlo chybou a zbabělostí nezkušeného kapitána Huguese Duroy de Chaumereyse o život 140 pasažérů a členů posádky. Při ztroskotání se kapitán rozhodl opustit loď s několika prominentními pasažéry a nechal ostatní cestující na pospas osudu. Na lodi došlo k bitkám se smrtelnými následky a několik cestujících spáchalo sebevraždu. Čtvrtý den se několik cestujících uchýlilo ke kanibalismu a osmý den začali házet nemocné a slabé přes palubu. Po patnácti dnech bylo zachráněno patnáct přeživších cestujících anglickou lodí Argus.

Pětadvacetiletý Géricault se rozhodl zachytit tragický příběh Medúzy co nejvěrněji, a tak konzultoval přeživší cestující. Pravidelně také docházel do márnice v hotelu Beaujon, kde skicoval mrtvá těla, a dokonce prý také zakoupil několik mrtvých končetin, jejichž rozklad pozoroval a maloval ve svém ateliéru. Modely mu byli také jeho přátelé a malířští kolegové, jednou ze zachycených postav je i Eugène Delacroix. Celý obraz je monumentální, měří 491 x 717 cm a je vystaven v Louvru.

Po dokončení Voru Medúzy se Géricault věnoval hlavně portrétní tvorbě – vytvořil především deset významných portrétů duševně nemocných z pařížského útulku La Salpetrière, které zachytil s nevšedním citem a výrazem. Sám Géricault měl k tomuto tématu velmi blízko, protože v jeho rodině se také vyskytovaly duševní choroby a trpěl maniodepresivními výkyvy.

Géricault je jednou z klíčových postav romantismu, který vyzařuje ze všech jeho obrazů. Géricault s oblibou maloval jezdecké scény a znal výborně anatomii koně a možná právě svou oblibou v koňských pohybech pak dosáhl výtečné metody zachycování dojmu dynamiky a pohybu. Géricault byl bezpochyby obrovskou inspirací pro svého romantického následovníka Eugène Delacroixe.

Géricault zemřel po pádu z koně 26. ledna roku 1824 v Rouenu. Byl pohřben na pařížském hřbitově Père Lachaise, kde jeho hrob zdobí bronzový reliéf Voru Medúzy.


Konečná verze – 1. 7. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate