Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Thomas Gainsborough
Rokoko  
Díla:
Autoportrét I.
Autoportrét II.
Chlapec v modrém (Portrét Jonathana Buttalla)
Elizabeth Wrottesly
Isaac Henrique Sequeira
Johann Christian Fischer
Krajina u Suffolku
Lady Alstonová
Lady Georgiana Cavendish (rozená Spencer), hraběnka z Devonshire
Mary, hraběnka z Howe
Pan a paní Andrewsovi
Pan William Hallett s manželkou (Ranní procházka)
Paní Mary Robinson (Perdita)
Paní Sarah Siddons
Portrét dámy v modrém
Povídání v parku
Šest studií kočky
Umělcova manželka
Umělcovy dcery Molly a Peggy
Umělcovy dcery s kočkou
Vesnická dívka s psíkem a džbánem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1727 - † 1788, Velká Británie, 

Anglický portrétista a krajinář Thomas Gainsborough se narodil 14. května roku 1727 v Sudbury v hrabství Suffolk. Pocházel ze středních vrstev, jeho otec byl učitel a zabýval se také obchodem se suknem a vlnou. Gainsborough byl nejmladším z devíti dětí. Jeho zájem o kreslení se projevil záhy, když kreslil krajinu kolem rodného domu. Jeho otec ho tedy v roce 1740 poslal do Londýna, aby se tam učil rytectví.

Gainsborough se v roce 1746 dal bez otcova vědomí tajně oddat s Margaretou Burrovou, nemanželskou dcerou vévody de Beaufort. Do své rodné vsi se Gainsborough vrátil až po smrti svého otce, který s jeho sňatkem nesouhlasil. Mladý pár žil hlavně z peněž od vévody, neboť Gainsboroughovy krajiny se v té době neprodávaly příliš dobře.

V letech 1750 až 1759 Gainsborough přesídlil se svou manželkou a dvěma dcerami Margaret (nar. 1752) a Mary (nar. 1748) do Ipswiche, kde maloval převážně portréty místní smetánky a věnoval se hudbě. Tam také získal cenná přátelství, která ho měla později uvést do vysoké společnosti. Pak přesídlil do módních lázní v Bathu, kde se v jeho ateliéru brzy začali scházet bohatí milovníci umění, kteří si ho pak zvali do svých honosných sídel.

V roce 1768 se Gainsborough stal jedním ze třiceti šesti zakládajících členů Královské akademie. Od té doby obesílal svými obrazy každoroční výstavy, které Akademie pořádala. Až roku 1773 byl Gainsborough dotčen způsobem, jakým byly rozvěšeny jeho obrazy, a dále se již žádných výstav Akademie nezúčastňoval.

V roce 1774 se Gainsborough usadil v Londýně, nejdřív se potýkal s neúspěchem a nedostatkem zakázek. Po dlouhých šesti letech byl požádán králem Jiřím III., aby namaloval portrét jeho a královny. Král byl s jeho vyhotovením velmi spokojen a následně mu zadal celou řadu dalších zakázek. Protože byl král jakýmsi ukazatelem všeobecného vkusu, stal se i Gainsborough a jeho umění standardem pro anglické umění tehdejší doby. Gainsborough však nikdy nebyl dvorním malířem – tuto pozici zastával až do své smrti v roce 1784 Allan Ramsay a po něm byl král nucen jmenovat dvorním malířem Gainsboroughova konkurenta Joshuu Reynoldse.

Gainsborough byl velkým obdivovatelem van Dycka, pod jeho vlivem dodával svým portrétům osobité postoje a s umem zachycoval psychologické zvláštnosti modelů. Byl zakladatelem anglické krajinomalby a zároveň inspirací pro tvorbu barbizonských a impresionistů. Gainsborough měl také neméně významnou roli v anglickém malířství, o čemž svědčí výňatek z řeči, kterou Sir Joshua Reynolds pronesl nad jeho rakví: „Jestliže někdy přijde doba, kdy bude mít Anglie tolik nadaných malířů, že budeme moci hovořit o anglické škole, pak bude Gainsboroughovo jméno žít v povědomí našich potomků jakožto jméno jednoho ze zakladatelů této školy.“

Gainsborough zemřel na rakovinu 2. srpna 1788 v Londýně.


Konečná verze – 1. 7. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate