Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Giovanni Battista Tiepolo
Rokoko  
Díla:
Abraham modlící se před třemi anděli
Madona se stehlíkem
Mučednictví Svaté Agáty
Mučednictví Svatého Bartoloměje
Nalezení Mojžíše
Panna zjevující se Sv. Filipu Nerimu
Pokušení Sv. Antonína
Rinaldo a Armida v zahradě
Smrt Hyacintha
Smrt konzula Bruta v souboji s Arunsem
Vidění Sv. Anny
Vzdělávání Panny
Žena s mandolínou
Žena s papouškem
Zrození
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1696 - † 1770, Itálie, 

Italský malíř a freskař Giovanni Battista Tiepolo (někdy také Gianbattista nebo Giambattista Tiepolo) se narodil 5. března 1696 v Benátkách. Byl nejmladším ze šesti dětí námořního kapitána Domenica Tiepola a jeho ženy Orsetty. Maličký Tiepolo byl pokřtěn v benátském kostele San Pietro di Castello a své jméno dostal na počest svého kmotra, benátského šlechtice jménem Giovanni Battista Dorià. Jeho otec zemřel rok po jeho narození, a tak se musela jeho rodina potýkat s častými finančními potížemi.

Tiepolo se naučil malovat v malířské dílně Gregoria Lazzariniho, nicméně byl ovlivněn i staršími malíři benátské školy vrcholné renesance, hlavně pak Veronesem. Z Lazzariniho dílny odešel v roce 1717, kdy vstoupil jako samostatný mistr do malířského cechu. V roce 1719 se Tiepolo oženil s Marií Cecilií Guardiovou, která byla sestrou benátských malířů Francesca a Giovanniho Antonia Guardiho. Později spolu měli postupně devět dětí, ze kterých se dospělosti dožily čtyři dcery a tři synové. Všechny jejich děti pomáhaly v otcově dílně, uznání se dočkali jeho dva synové Giovanni Domenico (Giandomenico, 1727 – 1804) a Lorenzo Baldissera (1736 – 1776), třetí syn se stal knězem. Tiepolova první velká zakázka přišla v roce 1725, kdy byl požádán, aby provedl výzdobu Arcibiskupského paláce v Udine.

Tiepolo je mnohými považován za jednoho z nejlepších malířů 18. století. Byl hlavním představitelem italského rokoka, jež bylo charakterizováno hravou frivolností a jasnými barvami. I Tiepolovi získaly oblibu hlavně jeho barevné tóny a nápadité kompozice. Byl posledním z velkých benátských dekorátorů a mnohé z jeho nejlepších prací stále zdobí stropy církevních budov. Z jeho tvorby se zachovalo více než osm set maleb (většinou jakýchsi přípravných maleb pro zákazníky, na jejichž základě pak byly vyhotoveny fresky, ale také oltářních děl), dva tisíce čtyři sta kreseb a několik rytin.

Tiepolo pracoval pro celou řadu italských šlechticů i církevních řádů, díky jejichž chvále se jeho sláva brzy roznesla po celé Evropě. V roce 1750 pak byl pozván arcibiskupem princem Karlem Philippem von Greiffenklau do Würzburgu, kam ho doprovázel jeho syn Giandomenico. Ve Würzburgu Tiepolo získal zakázku na výzdobu princových rezidencí, které dekoroval monumentálními stopními alegoriemi, jejichž dokončení mu za pomoci synů Giandomenica a Lorenza trvalo celkem tři roky. Jeho freska pokrývala celkovou plochu 677 m² a je největší nástropní freskou na světě.

Po návratu do Benátek v roce 1753 Tiepolova sláva dále rostla, byl dokonce zvolen děkanem Akademie v Padově. I nadále pokračoval ve své neobyčejné tvorbě, zdobil nejen církevní budovy, ale také četné vily různých italských šlechticů. V roce 1761 byl Tiepolo pozván do Madridu, kde měl pracovat na zakázkách pro španělského krále Karla III. Ten Tiepola požádal o výzdobu trůnního sálu královského paláce, který pak Tiepolo dekoroval tématy ze španělské historie a mytologie. Topolův pobyt v Madridu však nebyl jen šťastný, musel se vyrovnávat s nepřejícnou závistí a intrikami králova dvorního malíře Antona Raphaela Mengse.

Tiepolo zemřel 27. března 1770 v Madridu. Byl pohřben v benátském kostele Madonna dell'Orto.


Konečná verze – 17. 4. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate