Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  David Teniers mladší
Baroko  
Díla:
Arcivévoda Leopold Wilhelm ve své galerii v Bruselu
Dulle Griet (Bláznivá Markéta)
Flétnista
Hospodský výjev
Kuřáci v interiéru
Kuřák opírající si loket o stůl
Opice v kuchyni
Pijáci
Pokušení Sv. Antonína I.
Pokušení Sv. Antonína II.
Posměšky
Postavy při hazardních hrách v krčmě
Stařec a služebná
Venkovská slavnost
Venkovská veselice
Venkovská veselice se šlechtickým párem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1610 - † 1690, Holandsko, 

Holandský malíř David Teniers mladší byl pokřtěn 15. prosince 1610 v Antverpách, měl ještě tři bratry Juliana, Theodora a Abrahama. Vystudoval umění pod vedením svého otce Davida Tenierse staršího a v roce 1632 se stal mistrem malířského cechu. V roce 1637 si vzal za ženu Annu Brueghelovou, dceru Jana Brueghela staršího, přičemž garantem jejich manželské smlouvy byl Peter Paul Rubens, který byl Anniným poručníkem. Teniers měl se svou manželkou postupně pět dětí.

V roce 1644 se Teniers stal děkanem antverpského malířského cechu a maloval pro celou řadu významných zákazníků, mezi které patřil i princ Vilém Oranžský a španělský král Filip IV. V roce 1651 se Teniers usadil v Bruselu, kde se stal dvorním malířem arcivévody Leopolda Wilhelma, který byl místodržícím ve španělském Holandsku. Místodržící byl velkým milovníkem umění a Tenierse rovněž ustanovil správcem svých rostoucích sbírek, na které ze svých pokladnic vydával nemalé částky. Když se pak Leopold Wilhelm vrátil do Vídně, vzal si s sebou i své sbírky, které pak spravoval vlámský mnich a malíř květin van der Baren. Jeho sbírky se staly základem pro pozdější vídeňské Kunsthistorisches Museum.

Po odchodu Leopolda Wilhelma se Teniers i nadále těšil přízni dvora – přešel do služeb Dona Juana de Austria, pro kterého pracoval v letech 1656 až 1659. Don Juan byl také Teniersovým studentem, pod jeho vedením se učil nejen malovat, ale také cenit si výborného umění. Teniers ve službách Dona Juana maloval obrazy, navrhoval tapisérie a byl i správcem jeho uměleckých sbírek. Svou slávou se ve své době Teniers vyrovnal van Dyckovi či Rubensovi.

Ve své vlastní tvorbě se Teniers věnoval hlavně malování žánrových výjevů, byl vyhledávaným i vysoce oceňovaným malířem i znalcem umění. Namaloval také celou řadu krajin, portrétů i obrazů s náboženskými i alegorickými náměty. Na sklonku života se zaměřil na krajiny s postavami, které zachycoval v jemné harmonii a klidu, v čemž se lišil od svých současníků, kteří spíše dávali přednost ničím nepřikrášlenému realismu. Jeho tvorba ovlivnila jeho generaci i nastupující generaci malířů, jeho obrazy se nacházely v mnoha významných sbírkách šlechticů po celé Evropě. Teniersův nejstarší syn David (1638 – 1685) byl rovněž známým a talentovaným malířem.

Teniers byl rovněž významným obchodníkem s uměním, například v letech 1650 až 1655 několikrát navštívil Anglii, kde nakupoval obrazy pro hraběte Fuensaldañu, který byl poručíkem místodržícího Leopolda Wilhelma.

V roce 1656 zemřela Teniersova první žena Anna. Teniers se šest měsíců po její smrti znovu oženil s Isabellou de Fren, která byla dcerou sekretáře Brabantské rady a která si do manželství přinesla velké jmění. Byla to patrně jeho druhá manželka, která Tenierse podporovala v jeho snaze získat šlechtický titul. Teniers tehdy sepsal petici, ve které králi připomínal, že Rubens i van Dyck tohoto titulu již dosáhli a že i on sám je bezpochyby stejně uznávaným dvořanem. Král si jako podmínku udělení titulu vymínil, že Teniers přestane prodávat svoje obrazy, což však nesl nelibě, patrně proto, že v té době chtěl v Antverpách založit malířskou školu a potřeboval finance na její provoz. Tato akademie pak byla hlavně díky Teniersovi slavnostně otevřena 26. ledna 1663. Šlechtický titul získal až v roce 1680.

Malou zajímavostí z Teniersova života je to, že v roce 1662 zakoupil venkovský dům De Drie Toren v Percku od druhého manžela Heleny Fourmentové, která byla druhou ženou malíře Petra Paula Rubense.

Teniers zemřel 25. dubna 1690 v Bruselu.


Konečná verze – 17. 4. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate