Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Karel Teige
Surrealismus  
Bauhaus  
Konstruktivismus  
Architektura 20. století  
Devětsil  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1900 - † 1951, Česká republika, 

Český publicista, překladatel, kritik a grafik Karel Teige se narodil 13. prosince 1900 v Praze v rodině historika a hlavního archiváře města Prahy Josefa Teigeho. Od roku 1911 studoval na reálném gymnáziu v Křemencové ulici v Praze, po maturitě v roce 1919 začal studovat obor dějiny umění na filosofické fakultě University Karlovy v Praze.

Teige se zabýval estetikou poezie, výtvarného umění, architektury a filmu. Byl neúnavným členem meziválečné levicové avantgardy a mluvčím a organizátorem nových uměleckých směrů – poetismu, magického realismu, konstruktivismu a surrealismu. Hlavně jeho zásluhou v Praze vystavovali a měli přednášky Walter Gropius, Le Corbusier, André Breton, Man Ray i Paul Klee, se kterými se Teige seznámil za svého působení na Bauhausu v Dessau, kde přednášel v letech 1929 až 1930.

V roce 1920 se Teige stal jedním ze zakládajících členů avantgardní skupiny Devětsil a bezpochyby se zasloužil o přínos modernímu umění v Čechách. Byl obhájcem levicového umění, které mělo být přístupné všem společenským vrstvám a které mělo poukazovat na inspiraci životem a cítěním proletářů. Členy Devětsilu byli mimo jiné také Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Jiří Wolker, Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek, Jindřich Štýrský, Toyen i Julius Fučík.

Teigeho nejvýznamnějšími literárními pracemi byly studie a eseje Moderní fotografie v Československu, Soudobá mezinárodní architektura, Moderní architektura v Československu a jiné. Byl výtvarným redaktorem Času (1919 až 1921), Ruchu (1919), Práva lidu (1919 až 1922), Kmene (1919), Lidových novin (1919), Června (1921) a Československých novin (1922). V letech 1927 až 1930 byl šéfredaktorem a grafikem měsíčníku ReD (Revue Devětsilu).

V roce 1934 se Teige stal členem české Surrealistické skupiny, do které přispíval jako její mluvčí a nadšený obhájce surrealistických principů. Velmi blízce spolupracoval s Vítězslavem Nezvalem, se kterým se podílel na různých surrealistických literárních akcích. Nezvala také podporoval v jeho nevšední surrealistické lyrice, která se svou duší a atmosférou bezpochyby vyrovnala pracem francouzských surrealistů. Tuto skupinu v roce 1938 rozpustil Vítězslav Nezval, který nesouhlasil hlavně s Teigeho protisovětskými názory a jeho kritikou totality stalinistického režimu.

I když nebyl architektem, Teige se blízce zajímal o architekturu a podílel se na rozvoji funkcionalismu. Svou inspiraci nacházel v Bauhausu a jeho čistém a funkčním přístupu k designu, v roce 1929 dokonce poněkud překvapivě kritizoval samotného Le Corbusiera, kterému v jeho projektu pro stavbu Mundanea v Ženevě (nerealizovaném) ostře vytýkal odklon od funkcionalismu.

Po roce 1948 se Teige stal nepohodlným komunistickému režimu a bylo mu zakázáno publikovat. Byl následně označen za trockistu a byla proti němu zahájena štvavá kampaň. Celá řada jeho spisů byla zničena tajnou policií a jeho práce nemohly dlouhá léta vycházet. I tak Teige vydával samizdatový sborník Znamení zvěrokruhu.

Teige zemřel na infarkt 1. října 1951, na jeho úmrtí měl bezpochyby podíl také tlak komunistického režimu.


Konečná verze – 17. 4. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate