Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Antoni Tàpies
Informel (Art Brut)  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1923 - † 2012, Španělsko, 

Španělský katalánský malíř Antoni Tàpies se narodil 13. prosince 1923 v Barceloně v rodině nakladatele. Už jako mladý chlapec se zajímal u umění, začal kreslit, když se dva roky zotavoval po nemoci dýchacího traktu. Původně studoval tři roky práva, malování se začal věnovat až v roce 1943. Jeho prvotní dílo bylo ovlivněno hlavně surrealistickou tvorbou Maxe Ernsta, Paula Kleeho a Joana Miróa, ale také východní filosofií.

Poprvé Tàpies vystavoval v roce 1948 na kontroverzní výstavě v Salo d'Octubre v Barceloně, jeho první samostatná výstava se konala v roce 1950 v Galeries Laietanes rovněž v Barceloně. V 50. letech 20. století žil v Paříži, kde se seznámil s uměleckým kritikem a kurátorem Michelem Tapié, který se stal nadšeným propagátorem jeho tvorby.

Tàpies se přímo účastnil španělské občanské války, která měla hluboký vliv na vývoj jeho práce a díla a dodala jim rozměry síly a často i politický podtón. Tàpiesovo užití každodenních materiálů odráželo nauky mimovolného uspořádání informelu, který se inspiroval vedením umělcova podvědomí. Velký vliv na jeho tvorbu měla také druhá světová válka a události spojené se svržením atomové bomby, které navždy pozměnily vnímání lidských představ.

Tàpies experimentoval s rozmanitými materiály, kombinoval olejové barvy s rozdrceným mramorem, práškovým pigmentem i latexem, aby tak vytvořil rozměrná díla s výrazným povrchem, které pak dodatečně zdobil detaily a dalšími doplňujícími prvky. Tàpiesova tvorba byla obdivována pro svou hrůzyplnou krásu a pro zpracování, které vzbuzovalo dojem, jakoby obraz prošel dlouhým časovým obdobím, které se podepsalo na jeho povrchu.

Tàpies svou tvorbou vždy reagoval na různé politické události, které formovaly jeho domovinu, Evropu i svět. Do svých obrazů však také přidával jakýsi mystický prvek středověké alchymie, která by diváku otevřela skryté světy významů. V 50. a 60. letech se zaměřoval na zobrazování různých šokujících témat, kterým dodával ve svých náhledech nové perspektivy a významy. Následně svá díla naplňoval reakcí na politickou situaci ve Španělsku, byl v přímé opozici diktátorskému režimu nesvobody. Později byl inspirován vědou a vědeckými výdobytky, které mu pomohly nalézt novou vizi vesmíru a úlohu člověka v něm.

Tàpiesovy obrazy z poslední doby se zabývaly zachycením tělesné i duševní bolesti, kterou Tàpies považoval za nedílnou součást života. V tomto období své tvorby byl velmi ovlivněn naukami buddhismu, který podporuje poznání bolesti. Tyto jeho obrazy neodráží pouze jeho soudobé pocity, ale hlavně jeho celoživotní zkušenosti a poznání sama sebe.

Tàpies zemřel 6. února 2012 v Barceloně.


Konečná verze – 30. 3. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate