Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Frits Thaulow
Skagenská škola  
Impresionismus  
Realismus  
Díla:
Francouzská říční krajina
Kamenný můstek přes potok v zimě
Na nábřeží Labe, Hamburg
Na Velkém kanálu, Benátky
Pohled na zasněžený záliv
Ranní výjev u řeky
Říční krajina
Rybář Søren v Thyově domě
Rybáři přicházejí domů, Skagen
Starý kostelík u řeky
Trh ve Francii, po bouřce
V Quimperle
Venkovská ulička ve Francii
Zima na ostrově Stord
Zima v Paříži
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1847 - † 1906, Norsko, 

Norský malíř a grafik Frits Thaulow se narodil v roce 1847. Původně se chtěl stát malířem mořských krajin, což byl také obor, který si vybral ke studiu na Akademii v Kodani. Umění studoval také soukromě pod vedením dánského malíře C. F. Sørensena. V letech 1875 až 1879 střídavě pobýval v Paříži, kde se mu podařilo v Salonu vystavovat obrazy moře a pobřeží. Jeho obrazy nebyly žádnou velkou senzací, nicméně Thaulow se ve Francii dobře obeznámil se soudobým francouzským uměním a cítil, že by se jím mělo norské malířství inspirovat.

Na podzim roku 1879 pobýval Thaulow v dánském přímořském městečku Skagen, kde se seznámil s tamní malířskou skupinou. Pak odjel do Osla, kde pobýval v letech 1879 až 1892. V Norsku Thaulow publikoval svoje názory na umění a dá se říci, že ovlivnil norské umění především, co se týče krajinářství podle francouzského vzoru.

Thaulow maloval olejem i pastelem a jeho obrazy byly inspirovány nejen norskou přírodou, ale také jeho četnými cestami do zahraničních měst – Paříže, Benátek a Hamburku. V 80. letech 19. století se Thaulow stal jedním z průkopníků umění v Norsku, zasloužil se o založení několika pokrokových uměleckých skupin a galerií a byl považován za vedoucího norského malíře.

Thaulow se v roce 1889 zúčastnil výstavy Exposition Universelle v Paříži a seznámil se tam s Monetem a Rodinem. V roce 1892 se rozhodl přestěhovat do Francie, kde pobýval v Camiers, Etaples a Montreuil, v Paříži a Dieppe. V té době maloval průměrně padesát obrazů ročně a jeho díla byla spravována společností Galeries Georges Petit & Cie v Paříži.

Thaulow maloval především řeky, ale také poetická nokturna, pohledy na města, zálivy, mosty a také moře, byl malířem vztahu světla a vodní hladiny. Aby se jeho obrazy tematicky stále měnily, často cestoval po různých částech Francie, Skotska, Německa, Španělska, Itálie, Belgie, Holandska a Norska. Thaulow představoval významný pojící bod mezi norským a francouzským uměním.

Thaulow zemřel 5. listopadu 1906.


Konečná verze – 30. 3. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate