Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Pierre Soulages
Informel (Art Brut)  
Tachismus  
Lyrická abstrakce  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1919, Francie, 

Francouzský malíř, grafik a sochař Pierre Soulages se narodil 24. prosince 1919 v Rodez v kraji Aveyron v jihozápadní Francii. Vždy se zajímal u umění, už jako malý chlapec byl fascinován keltskými rytinami na menhirech, vystavenými v historickém muzeu v jeho rodném městě. V roce 1938 poprvé navštívil Paříž, kde se na výstavách seznámil s uměním Pabla Picassa a Paula Cézanna, které ho zaujalo jeho originalitou a výrazovou čistotou.

Soulages se původně chtěl stát učitelem kreslení, a tak se nejdříve zapsal do soukromého ateliéru v Paříži. Poté přešel na École Nationale des Beaux-Arts, kde se však setkal s tradiční a víceméně zpátečnickou výukou, která mu vzala iluze a všechnu motivaci k dalšímu studiu, a tak se vrátil do Rodez.

V roce 1941 byl Soulages povolán do armády, i když se žádných bojů neúčastnil, a byl záhy zase propuštěn. Poté se přestěhoval do Montpellieru, kde se mu podařilo docházet na lekce umění na tamní École des Beaux-Arts, kde se mimo jiné také seznámil se Soniou Delaunayovou, se kterou trávil mnoho času v debatách o abstraktním umění a francouzské poezii. Zbytek války strávil v Montpellieru, kde pracoval na statku, aby se vyhnul nucenému nasazení v Německu.

V roce 1946 se Soulages usadil v Courbevoie u Paříže, kde začal pracovat v abstraktním stylu, jež odrážel strukturu prehistorických staveb a románských soch v jeho rodném kraji Aveyron. Jeho první výstava se konala v roce 1947 v Salonu des Indépendants v Paříži. v roce 1949 se Soulages přestěhoval do Paříže, kde také začal vytvářet divadelní kulisy. Na jeho tvorbu měly rovněž vliv jeho cesty do Mexika, Spojených států a Japonska, které do jeho tvorby přinesly vlivy starých kultur a kaligrafie. V této době se Soulages začal zabývat stylem informelu a tachismu, ve kterých využil svoje bohaté zkušenosti a inspirace ze svých cest.

Soulages ve své tvorbě používá monumentální prvky, které z jeho obrazů vyzařují poklid a vyrovnanost, a spolu s unikátními formami vytvářejí dojem jedinečného plátna. Na jeho plátnech dochází k prolínání struktur a barev, a tak se nejdůležitějším prvkem jeho maleb stává celkový vizuální dojem. Soulagesova díla jsou výrazně dynamická, spontánní a expresivní ve svém provedení, jako malíř samouk nebyl svázán žádnými tradicemi či styly.

Soulages nemaluje předměty, snaží se však zachytit vizuální napětí, které by mělo naznačovat pocity, jako například nespokojenost, naději a ztrátu. Na jeho plátnech tak dominuje černá barva, zřídka rozmanité odstíny modré a zelené nebo šedé a hnědé. Celkový dojem z obrazu omezují snad jen pouhé vertikální a horizontální tahy štětce. Světlo Soulages vidí jako prostředek pro svou práci, jeho černá plátna pak toto světlo odrážejí a vytvářejí tak zajímavou souhru světla a stínu, která se tak pro Soulagese stává prvotním a nejdůležitějším prvkem jeho tvorby.

Soulages bývá spojován s hnutím informelu a tachismu. S informelem ho pojí přirozená svoboda tahů štětce vedených tak, aby vytvořily bohatou abstraktní kompozici za použití hustých barev a širokých tahů štětce, které pomyslně zdůrazňují proces malování. S tachismem ho spojuje tematický vliv kaligrafických prací východní Asie. K malování Soulages využívá různých špachtlí, ale také malířský váleček, které mu umožňují vytvářet monumentální plátna.

V letech 1987 až 1994 Soulages vytvořil celkem sto čtyři vitrážová okna pro románské opatství Sainte-Foy v Conques. V roce 2007 Musée Fabre v Montpellieru otevřelo místnost věnovanou Soulagesovi, ve které se nachází dvacet jeho obrazů z období 1951 až 2006, které Soulages věnoval městu.

Soulages žije a tvoří v Sète a v Paříži.


Konečná verze – 3. 3. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate