Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Frank Stella
Abstraktní expresionismus  
Minimalismus  
Color Field Painting  
Lyrická abstrakce  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1936, USA, 

Americký malíř a grafik Frank Philip Stella se narodil 12. května 1936 v Maldenu ve státě Massachusetts. Po studiu na střední škole v Andoveru v Massachusetts studoval na Princeton University, kde začal malovat obrazy ovlivněné americkým abstraktním expresionismem, jeho hlavním studijním oborem však byla historie. Po dokončení studia se Stella v roce 1958 přestěhoval do New Yorku a už rok poté začal svou slibnou uměleckou kariéru výstavou Black Paintings (1958 až 1960).

Stella bývá často považován za otce minimalismu – po svém příjezdu do New Yorku se totiž začal stavět v jakousi opozici proti plastičnosti obrazů malířů abstraktního expresionismu, dával přednost ploššímu užití barev. Začal také vytvářet obrazy, které samy o sobě byly uměleckými objekty a které nic nereprezentovaly nebo reprezentovaly pouze jeho myšlenky. Stellův emocionální chlad pak odrážel nový směr v moderním umění, který nalezl svoje uplatnění v minimalismu.

Stella byl v roce 1959 zastoupen na přelomové výstavě Three Young Americans, která se konala v Allen Memorial Art Museum a poté i na výstavě Sixteen Americans, která se konala v Museum of Modern Art v New Yorku a která zahrnovala celkem šestnáct mladých umělců, zabývajících se abstrakcí a minimalismem. V tomto roce také Stella podepsal smlouvu v prodejcem umění a galeristou Leo Castellim, v jehož galerii následně pravidelně vystavoval.

V 60. a 70. letech byly Stellovy práce zahrnuty v několika významných výstavách abstraktního umění včetně výstav Geometric Abstraction ve Whitney Museum (1962); Toward a New Abstraction v Jewish Museum (1963); Dokumenta 4 (1968); New York Painting and Sculpture: 1940-70 v Metropolitan Museum of Art (1970) a Structure of Color ve Whitney Museum (1971). V této době také Stella maloval hliníkovou a měděnou barvou a začal používat plátna nevšedních tvarů – písmen L, N, T nebo U, které později rozvinul do ještě složitějších tvarů. V roce 1961 se také Stella oženil s uměleckou kritičkou Barbarou Rose.

V 70. letech se Stellova práce posunula k trojrozměrným plátnům a pak k nástěnným konstrukcím s četnými výstředními komponenty. Začal se také zajímat o grafiku, nejdříve spolupracoval s tiskaři Kennethem Tylerem, v roce 1973 si pak ve svém domě pořídil vlastní tiskařský lis. První Stellova retrospektiva se konala v roce 1970 v Museum of Modern Art v New Yorku, jeho druhá retrospektiva se konala v roce 1987 tamtéž a zahrnovala řadu reliéfů založených na Melvillově knize Moby Dick. Tyto práce ve Stellově stylu přelomově prakticky smazaly jakékoliv hranice mezi malbou a sochou.

V letech 1983 až 1984 Stella vyučoval Charles Eliot Norton lectures na Harvard University. Tyto lekce vydané v roce 1986 pod titulem Working Space znamenaly pro Stellu důležitý okamžik v jeho životě – byly nadšenou obhajobou abstrakce a docela dobře popisovaly jeho nevšední přístup k umění. Od 80. let Stella vytvořil řadu rozměrných prací pro veřejné prostory, které potvrdily jeho zájem o architekturu.

Stellova tvorba je ovlivněna minimalismem i abstraktním expresionismemminimalismem v použití materiálů a abstraktním expresionismem v použití barev. Jeho neobvyklé zpracování témat se stalo vzorem pro mnohé mladé umělce nastupující generace. Stella vytváří masivní nástěnné reliéfy v trojrozměrných abstraktních tvarech, které výrazně pochybují o tradičním pojetí reliéfu a plastiky. Do Stellova širokého okruhu tvorby patří mimo jiné také vysoce inovativní tisky obrovských rozměrů, Stella často pracuje na neobvykle tvarovaných plátnech, ale také jasně omalovává rozměrné hliníkové konstrukce. Jeho díla vyzařují umně dosaženou rovnováhu, svobodu projevu a vyjádření, a jeho hrubé křivky a jejich zbarvení vytváří dojem pohybu, dynamiky a kontrastů.

Stella žije a tvoří v New Yorku.


Konečná verze – 26. 2. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate