Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Joseph Stella
Futurismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1877 - † 1946, Itálie, USA

Americký malíř italského původu Giuseppe Michele Stella se narodil 13. června 1877 v Muro Locanu, horské vesničce poblíž Neapole. V roce 1896 přišel přes Ellis Island do New Yorku a následně také přijal anglickou verzi svého křestního jména, Joseph. Do New Yorku rok před ním přišel jeho starší bratr Antonio, který byl úspěšným lékařem a který doufal, že jeho bratr bude následovat jeho příkladu.

Stella lékařství studoval pouhý rok, pak ještě jeden rok studoval farmacii. V době svých studií také docházel na hodiny umění na Art Students League, které jen prohloubily jeho touhu stát se umělcem. Navzdory varováním své rodiny se tedy v roce 1898 zapsal na New York School of Art, kde byl jeho profesorem William Merritt Chase. Už ve svém druhém roce studia pak získal prospěchové stipendium i podporu svého bratra. V roce 1903 se pak jeho profesorem stal Robert Henri, který ho ovlivnil hlavně ve výběru jeho dalších témat.

V roce 1902 se Stella oženil s Mary Geraldinou Walter Frenchovou, která pocházela z Barbadosu a která mu byla po celý život velkou podporou.

Kolem roku 1905 Stella začal vytvářet kresby imigrantů, které mu brzy zajistily jeho první úspěchy. Stella byl jedním z nich a dokázal tedy dovedně zachytit jejich pocity i nevšední osudy. V roce 1905 byly jeho kresby publikovány v týdeníku The Outlook, který se zabýval sociálními reformami. Stella se následně více zapojil do problematiky imigrantů, bojoval za jejich rovnoprávnost a rovněž vytvořil celou řadu ilustrací pro jejich noviny a další publikace. V roce 1906 poprvé vystavoval, a to svou malbu Starý muž (The Old Man) na výstavě pořádané Society of American Artists v New Yorku.

V roce 1909 se Stella rozhodl navštívit svou rodinu v Itálii. Během své cesty pobýval také v Římě, Florencii a Neapoli, kde hledal inspiraci pro svoje umění. Navštívil také Paříž, která ho svým vývojem na světě umění velmi fascinovala – Stella měl možnost se poprvé setkat s naukami kubismu a futurismu, které viděl zosobněné v pracích umělců v Salonu des Indépendants a na výstavě Section d'Or. Stella jejich nauky, směřující k modernímu pojetí umění, ihned nadšeně přijal.

Stella se po svém návratu do New Yorku na podzim 1912 stal jedním z vedoucích futuristů ve Spojených státech. Téměř ihned poté zbořil všechny mosty, které ho pojily k minulosti a jeho původní tvorbě i inspiraci, a začal hlásat principy futurismu. Jeho ideje podpořily i dva jeho futuristické obrazy, které byly s velkým úspěchem vystaveny na přelomové výstavě Armory Show v roce 1913.

Ve 20. letech 20. století se Stella pomalu začínal stávat hlavní postavou amerického abstraktního umění, k jeho úspěchu také přispěla publikace mnoha jeho pojednání o umění v populárním časopise Broom. Působil také jako jeden z ředitelů Society of Independent Artists a sdružení Salons of America. V roce 1923 pak konečně získal americké občanství. Ve Spojených státech se však jako doma necítil, velmi často pobýval na cestách v Evropě a vracel se víceméně jen kvůli pořádání svých výstav.

V roce 1934 se Stella usadil v Bronxu, kde nadále maloval. V této době také začal mít vážné zdravotní problémy, které bohužel ovlivnily i jeho tvorbu. Byla u něj diagnostikována i srdeční choroba, která ho v roce 1942 upoutala na lůžko a donutila ho vzdát se práce v ateliéru. V následujícím roce podstoupil také neúspěšnou operaci levého oka a pak se těžce zranil, když spadl do otevřené výtahové šachty.

Stellovy futuristické práce oslavovaly městskou technologii a pohyb. Pro jeho tvorbu byla typická dynamická fragmentace forem a zájem o moderní konstrukce, zaznamenával tak život industriální Ameriky a její technologickou budoucnost, ve kterou věřil nejvíce. Hluboce se inspiroval svým životem v New Yorku, kde nacházel podněty v jeho mrakodrapech i továrních budovách. Jeho obraz Battle of Lights, Coney Island, Mardi Gras (1914) byl oficiálně prohlášen prvním futuristickým obrazem Ameriky.

Stella namaloval několik obrazů Brooklynského mostu, který nazýval ‚svatyně pojímající všechno snažení nové civilizace – Ameriky‘ (‚the shrine containing all the efforts of the new civilization – America‘). Stella také vytvořil mnoho kreseb místa svého bydliště na Lower East Side a Bronxu v New Yorku a rovněž důlních měst v západní Virginii a Pittsburghu.

Stella zemřel na infarkt 5. listopadu 1946 v New Yorku.


Konečná verze – 26. 2. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate