Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Stanislav Sucharda
Novopačtí rodáci  
Secese  
Symbolismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1866 - † 1916, Česká republika, 

Český sochař Stanislav Sucharda se narodil 12. listopadu 1866 v Nové Pace ve významné sochařské a řezbářské rodině Suchardových.

Sucharda nejdříve studoval modelování na Průmyslové škole u profesora Josefa Maudra v Praze (1884), pak krátce na vídeňské Akademii a poté i na Uměleckoprůmyslové škole (1886 až 1892) v Praze, kde studoval pod vedením J. V. Myslbeka, jež zásadně ovlivnil jeho prvotní tvorbu. Po studiích vyučoval modelování a v roce 1899 se stal profesorem na Uměleckoprůmyslové škole. Od roku 1915 byl také profesorem pražské Akademie výtvarných umění, kde vyučoval medailérství.

Sucharda se věnoval se tvorbě sochařských portrétů, medailí, plaket a reliéfů, byl jednou z hlavních osobností symbolistického sochařství, ve kterém uplatňoval zpočátku neorenesanční, pak však výrazně secesní, ale i expresivní prvky. Postupně se stal jednou z nejvýznamnějších osobností českého sochařství přelomu 19. a 20. století.

V roce 1898 Sucharda vyhrál soutěž na vytvoření monumentálního Palackého pomníku v Praze na Palackého náměstí, který byl jeho vrcholným dílem. Pomník byl odhalen až v roce 1912. Kámen ústřední sochy Palackého a bronz doprovodných skupin představuje alegorie Slávy (uprostřed), Bílé hory, Útlaku a vzdoru (po stranách). Dílo ještě doprovázely Myslbekovy sochy na pylonech Palackého mostu, které jsou však dnes odstraněné.

Sucharda byl členem a pak i předsedou Spolku výtvarných umělců Mánes, založeného v roce 1897, a v letech 1899 až 1900 členem redakce Volných směrů, kde spolupracoval mimo jiné také s Janem Preislerem a Janem Kotěrou.

Suchardův přítel Jan Kotěra také navrhl a v letech 1904 až 1907 vystavil jeho secesní vilu, která se nachází v Suchardově ulici č. p. 628/XIX v Praze 6 Bubenči. Tato vila byla navržena pro čtyřčlennou rodinu Suchardových – rodiče a děti Martu a Stanislava, nacházel se u ní také ateliér, v kterém Sucharda pracoval na svém monumentálním pomníku Palackého. V Suchardově ateliéru se také scházela společnost jeho přátel ze spolku Mánes, obzvláště pak Josef Mařatka a Antonín Slavíček, jehož dětem byl Sucharda po jeho smrti určen za poručníka.

Sucharda zemřel 5. května 1916 v Praze.


Konečná verze – 26. 2. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate