Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Oskar Schlemmer
Bauhaus  
Kubismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1888 - † 1943, Německo, 

Německý malíř Oskar Schlemmer se narodil 4. září 1888 ve Stuttgartu jako nejmladší ze šesti dětí v rodině Carla Leonharda Schlemmera a jeho manželky Miny, rozené Neuhausové. Po smrti svých rodičů v roce 1900 žil se svou starší sestrou v Göppingenu, v roce 1903 se přestěhoval zpět do Stuttgartu, kde se nejdříve učil v truhlářské dílně specializující se na intarzie. Docházel také na večerní lekce umění na tamní Kunstgewerbeschule.

V roce 1906 Schlemmer začal docházet na stuttgartskou Akademii, kde studoval na stipendium. Tam se setkal s Willim Baumeisterem, se kterým našli společné myšlenky týkající se zobrazování postav v převážně kubistickém stylu. V kubismu Schlemmer našel inspiraci hlavně v jeho nevšedním pojetí forem a zajímavém napětí v kompozicích i inovativním přístupu ke struktuře a perspektivě.

V roce 1910 se Schlemmer odstěhoval do Berlína, kde pracoval pro různá taneční a avantgardní divadla, v roce 1912 se vrátil do Stuttgartu, kde dále studoval pod vedením Adolfa Hölzela, vlivného pedagoga a umělce, který kolem sebe soustřeďoval mladé umělce zajímající se o abstrakci, především pak kubismus. V roce 1914 vystavoval své obrazy na výstavě Cologne Werkbund, v galerii Arnold v Drážďanech a v Galerii Sturm v Berlíně. V roce 1914 se přihlásil jako vojenský dobrovolník a byl dvakrát zraněn na západní frontě, poté byl poslán ke kartografické jednotce do Colmaru, kde zůstal až do konce války.

V roce 1920 se Schlemmer stal členem pedagogického sboru na umělecké škole Bauhaus ve Výmaru, kde se brzy stal jedním z nejvlivnějších učitelů, kteří na škole působili až do roku 1929, kdy byla škola zrušena. Nejdříve zastával pozici vedoucího freskařské dílny, v roce 1923 se stal vedoucím divadelní dílny. Jeho myšlenky byly v Bauhausu přijímány velmi nadšeně, Schlemmer byl totiž i na velmi pokrokový Bauhaus progresivní postavou a podporoval jeho další rozvoj. Schlemmer také působil jako sochař, učitel, choreograf, tanečník, skladatel, designer grafiky, knižních obalů a nábytku.

V roce 1922 se Schlemmer ve Stuttgartu podílel na produkci Triadického baletu (Triadisches Ballett) hudebního skladatele Paula Hindemitha, což mu však kvůli stylizované choreografii a kostýmům přineslo spíše nepříznivou kritiku, ovšem také uznání na Bauhausu. Schlemmer však na kritiku nedbal a později dosáhl vytříbeného stylu, který byl charakterizován osobitým pojetím postav v prostoru, především pak v baletu Renard Igora Stravinského.

Po tom, co Schlemmer opustil Bauhaus, učil na Akademii v Breslau. Ve stejné době také pracoval na nástěnných malbách ve Folkwang Museum v Essenu. Po násilném odchodu z Akademie v roce 1933 se Schlemmer přestěhoval do Eichbergu u švýcarských hranic, kde žil mimo dosah nenávistné nacistické ideologie. Protože nemohl oficiálně tvořit ani vystavovat, maloval hlavně pro sebe obrazy, které byly plné mystiky a tajemna. V roce 1937 byl oficiálně zařazen mezi zvrhlé umělce, jejichž díla byla vystavena na nechvalně známé výstavě Entartete Kunst.

Posledních deset let svého života strávil spoluprací s Willi Baumeisterem, když pracovali pro tiskaře Kurta Herberta ve Wuppertalu, kde se mohli věnovat své tvorbě bez obav před pronásledováním nacisty.

Schlemmer byl až do nástupu nacismu uznávanou osobností německého i evropského umění. Jeho tvorba nebyla zcela abstraktní, odrážela jeho zájem o člověka a jeho vztah k jeho okolí, o jeho pocity a jejich zobrazení v uměleckých dílech. Lidská těla Schlemmer zobrazoval jako architektonické formy, byl fascinován všemi tělesnými pohyby i možnostmi zobrazování pocitů v pohybu. Nade vše byl Schlemmerovi blízký geometrický pořádek a dokonalá struktura.

O Schlemmerově pojetí umění bezpochyby výjimečně vypovídají také jeho teorie o umění a jeho dopisy (obzvláště adresované Willi Baumeisterovi) a deníkové zápisy, které si vedl v letech 1910 až 1943. Jeho deníky také podávají svědectví o jeho práci na Bauhausu, zajímavé jsou hlavně jeho zápisky o tom, jak byly nové umělecké teorie přijímány pedagogickým sborem i studenty.

Schlemmer zemřel 13. dubna 1943 v Baden-Badenu.


Konečná verze – 3. 3. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate