Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Antonio Saura
Surrealismus  
Informel (Art Brut)  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
Oficiální stránky Antonia Saury
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1930 - † 1998, Španělsko, 

Španělský malíř a grafik Antonio Saura se narodil 22. září 1930 v Huesce v Aragonii. Jako dítě se se svou rodinou velmi často stěhoval, v průběhu španělské občanské války v letech 1936 až 1939 žil v Madridu, Valencii a Barceloně. V roce 1943 onemocněl tuberkulózou, musel podstoupit několik náročných operací a téměř pět let byl upoután na lůžko. V této době se také sám začal učit malovat a také psal.

V roce 1950 se konala první Saurova samostatná výstava, kterou uspořádal v knihkupectví v Saragosse. Na této výstavě ukázal svoje experimentální obrazy ovlivněné surrealistickými pracemi Joana Miróa, hlavně pak jeho Konstelacemi, a rayografy Mana Raye.

V letech 1953 až 1955 žil Saura v Paříži, kde tvořil hlavně pod vlivem surrealismu. Účastnil se rovněž setkání surrealistické skupiny, se kterou v Paříži také vystavoval. Kolem roku 1955 se Saurovo pojetí umění začalo vzdalovat principům surrealismu a začal se zajímat o nastupující art informel, který kladl velký důraz na gesta malujícího umělce a na textury, pohyby a rytmy a vyjádření umělcova vnitřního světa. Mnohé Saurovy obrazy z tohoto období byly založeny na podobě ženského těla.

V roce 1957 Saura v Madridu založil uměleckou skupinu El Paso, jejíž vedoucí podstavou byl až do roku 1960, kdy se skupina rozpadla. Ač neměla dlouhého trvání, zastávala inovativní myšlenky pro moderní španělské umění a rozvíjela španělský informalismus a evropský informel. Jeho skupina duchovně odpovídala na politickou situaci frankovského Španělska té doby a svým uměním stejně jako expresionisté reagovala na útlak nesvobody.

Saura se proslavil po celém světě hlavně svými olejomalbami se silnými vrstvami barvy. Tematicky se zaměřoval na portréty, především pak žen v zajímavých nepravidelných kompozicích. Velkou inspiraci pro jeho dílo představovala francouzská herečka Brigitte Bardot a jeho manželka Madeleine Augot, se kterou se oženil v roce 1955. Saura se věnoval kromě malování také ilustraci a navrhování divadelních kulis.

Saura zemřel 22. července 1998 v Cuence.


Konečná verze – 3. 3. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate