Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Alberto Sánchez
Kubismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1895 - † 1962, Španělsko, 

Španělský sochař Alberto Sánchez se narodil 8. dubna 1895 v Toledu v rodině pekaře. Do školy chodil jen čtyři měsíce, pak musel pomáhat své rodině jako pasáček vepřů. Původně se učil kovářem, ale dílnu musel opustit poté, co mu jiskra z kovadliny poškodila oko. Odešel tedy do Madridu, kde dál pracoval jako pekař a švec, než nakonec v roce 1912 zakotvil jako učeň v sochařském ateliéru José Estanyse, kde se učil odlévat sochy ze sádry. V roce 1917 vstoupil do armády a bojoval na pobřeží severní Afriky a ve svém volném čase vytvářel zajímavé busty Arabů.

V roce 1920 se Sánchez vrátil do Madridu, kde pracoval jako pekař. Rád také chodil na různé výstavy a navrhoval plakáty pro různé spolky, až se konečně dostal i mezi umělecké kruhy. Tam pak začal postupně vystavovat a dostávat se do povědomí kritiky i veřejnosti. Jeho velkým triumfem byla v roce 1937 jeho účast na Mezinárodní výstavě v Paříži, kde vystavil vedle Picassovy Guernicy svou monumentální sochu Španělský lid na cestě za hvězdami.

Sánchez byl významnou postavou španělského umění první poloviny 20. století a jeho tvorba byla inspirací pro celou řadu nastupujících španělských sochařů. Mezi svými malířskými i sochařskými kolegy byl Sánchez znám svou skromností a otevřeností, byl jakousi legendou, která vyšla ze skromných poměrů svou vlastní snahou a talentem. Picasso o něm řekl, že byl ‚znám jen jako Alberto. Nikdo si nepamatoval jeho příjmení, protože byl jen jediný Alberto‘.

V roce 1938 byl Sánchez frankovským režimem donucen odejít ze Španělska. Oficiálně byl vyslán vládou, která ho poslala do Sovětského svazu, aby tam učil malovat evakuované španělské děti. Sánchez už v Sovětském svazu zůstal a ve svém rodném Španělsku postupně upadl v zapomnění.

Sánchez zemřel 12. října 1962 v Moskvě, jeho smrt nebyla v cenzurovaném španělském tisku ani zmíněna.


Konečná verze – 3. 3. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate