Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Francesco Primaticcio
Renesanční umění  
Manýrismus  
Architektura před 20. stoletím  
Díla:
Danae
Odyseus a Penelope
Svatá rodina se Sv. Alžbětou a Sv. Janem Křtitelem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1504 - † 1570, Itálie, Francie

Italský malíř a architekt Francesco Primaticcio (francouzsky Le Primatice) se narodil 30. dubna 1504 v Bologni. Byl jedním z pomocníků Giulia Romana, pod jeho vedením pracoval od roku 1525 v Mantui, kde Romano vedl práce na výzdobě Palazza de Tè. Jeho velkou inspirací byl Rafael, který ho ovlivnil hlavně svým hluboce dekorativním stylem a mytologickými tématy.

V roce 1532 byl Primaticcio povolán králem Françoisem I. do Francie, aby společně s Rossem Fiorentinem pracoval na výzdobě královského paláce ve Fontainebleau. Tam vytvořil vysoce dekorativní díla, ve kterých byla kombinována malba a vysokoreliéfová štuka. Primaticcio dokázal svou všestranností vyzdobit freskami s mytologickými tématy královský palác v souladu a dokonalosti, přesně podle králova přání. Postupně pracoval ve službách tří francouzských králů – Françoise I., Henriho II. a Françoise II.

Primaticcio hluboce ovlivnil tvorbu malířů francouzské renesance a manýrismu skrze svoje působení na zámku Fontainebleau. Byl všestranným umělcem: malířem, sochařem i architektem, zabýval se také interiérovým designem francouzských královských sídel, dozíral na výrobu královských tapisérií a produkoval dvorní oslavy a maškarní bály.

V letech 1540 až 1542 Primaticcio pobýval v Římě, kde pro svého krále nakupoval umělecká díla. V době jeho pobytu v Římě Rosso Fiorentino bohužel zemřel a Primaticcio se tak stal hlavním umělcem na královském dvoře. Rossa Fiorentina nahradil Benvenuto Cellini, který však měl poněkud konfliktní povahu – při jedné příležitosti Primaticciovi dokonce vyhrožoval, že ho ‚podřízne jako psa‘. Primaticcio také spolupracoval s Niccolem dell'Abbatem na výzdobě galerie d'Ulysse ve Fontainebleau, která se však do dnešní doby nezachovala.

V roce 1546 Primaticcio pobýval opět v Římě, kde dohlížel na přípravě několika odlitků slavných soch z papežských sbírek pro francouzského krále. V roce 1563 pak navštívil Bolognu, kde se potkal s Vasarim, který o něm pak ve svých Životech napsal, že byl autorem vůbec prvních štuk a fresek ve Francii. Primaticciovy formy a tradice poté udávaly směr francouzskému štukatérství a dekorativnímu umění po následujících sto padesát let.

Na sklonku života se Primaticcio věnoval architektuře, mezi jeho mistrovská díla patřila smuteční kaple rodu z Valois v opatství Saint-Denis (1560), která byla dokončena po jeho smrti. Tato kaple byla zničena v roce 1719. Vytvořil také křídlo Aile de la Belle Cheminée (1568) pro zámek ve Fontainebleau.

Primaticcio zemřel někdy mezi 15. květnem a 14. zářím roku 1570 v Paříži.


Konečná verze – 26. 1. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate