Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Ljubov Popova
Konstruktivismus  
Ženy v umění  
Kubismus  
Suprematismus  
Impresionismus  
Díla:
Džbán na stole
Konstrukce vesmírné síly
Krajina Birsku
Kubistická městská krajina
Kubistický akt
Malířská architektonika I.
Malířská architektonika II.
Návrh kostýmu pro herce č. 2
Pianista
Portrét filosofa
Sedící ženský akt
Vzduch + Člověk + Vesmír
Zátiší s kytarou
Zátiší s nástroji
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1889 - † 1924, Rusko, 

Ruská malířka a designérka Ljubov Sergejevna Popova se narodila 24. dubna 1889 v Ivanovském poblíž Moskvy. Její otec Sergej Maximovič Popov byl majetným obchodníkem s textilem a vždy ve svém domově vytvářel prostředí, ve kterém se obdivovalo a oceňovalo umění. Když bylo Popovové jedenáct let, začala doma brát soukromé lekce kreslení, jako osmnáctiletá se učila v Stanislava Žukovského a později docházela na hodiny k malíři a scénografovi Konstantinu Yuonovi.

Popova se rovněž zajímala o tradiční ruské umění, které ji ovlivnilo hlavně svou nevšední barevností. V roce 1909 odešla do Kyjeva, o rok později do Novgorodu a pak do Petrohradu, kde studovala ruské ikony. V roce 1912 pracovala v Moskvě, kde se setkala s Vladimirem Tatlinem, který ji seznámil s naukami svého konstruktivismu. V letech 1912 až 1913 Popova studovala v Paříži, kde poznala tamní avantgardní umění a seznámila se s Alexanderem Archipenkem.

Popova ve své tvorbě experimentovala s celou řadou uměleckých směrů – po začátcích v impresionismu se v roce 1914 po návštěvě Francie a Itálie obrátila ke kubismu a futurismu, pak experimentovala s ruskými formami těchto avantgardních směrů. V té době už byla jednou z vedoucích postav ruského umění a platila za uznávanou autoritu, v jejím bytě v Moskvě se tehdy scházely všechny známé osobnosti ruského avantgardního umění i literatury.

V roce 1916 se Popova stala členkou suprematistické skupiny Kazimira Maleviche a nadšeně přijala všechny jeho nauky. Když o rok později přišla revoluce, Popova se zapojila do jejích služeb vytvářením plakátů a knižních designů, a také vyučovala umění na sovětských uměleckých školách Svomas a Vkhutemas.

V roce 1918 se Popova provdala za ruského kunsthistorika Borise von Edinga, se kterým měla syna. V průběhu cesty do Rostova na Donu von Eding bohužel onemocněl tyfem a zemřel a nemocná a zlomená Popova se vrátila zpět do Moskvy. V této době také došlo k zásadnímu obratu v její tvorbě – začala se věnovat výhradně průmyslovému designu. Zabývala se navrhováním textilu, keramiky, kostýmů a také divadelním designem.

Popova byla jednou z nejdůležitějších a nejtalentovanějších postav ruské avantgardy. Vytvářela svoje díla pod vlivem nauk konstruktivismu a kladla vysoký důraz na užití barev a forem. V souladu s naukami konstruktivismu věřila, že by umění mělo sloužit užitečnému účelu, což dokládá toto její tvrzení: ‚nikdy jsem se žádným svým uměleckým úspěchem nebyla tak spokojená, jako když jsem viděla chuďase nebo dělníka kupovat kus plátna, který jsem já sama navrhla‘.

Popova zemřela na vrcholu své umělecké kariéry na spálu ve svých pětatřiceti letech 25. května 1924 v Moskvě. 21. prosince 1924 byla na její počest v Moskvě uspořádána rozsáhlá retrospektiva jejího díla.


Konečná verze – 26. 1. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate