Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Pisanello
Gotika  
Díla:
Čáp
Jeseter a šest opic
Oběšenec a dva portréty
Portrét cisaře Zikmunda Lucemburského
Portrét Leonella d’Este
Portrét princezny z rodu d'Este
Přepych
Studie hlavy koně
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1395 - † 1455, Itálie, 

Italský malíř Antonio Pisano, rovněž známý jako Pisanello (někdy také Antonio di Puccio Pisano nebo Antonio di Puccio da Cereto) se narodil mezi lety 1380 až 1395 v Pise. Svoje dětství patrně strávil v městečku San Vigilio sul Lago poblíž Verony. Ve Veroně se mu pravděpodobně také dostalo jeho prvního malířského vzdělání, neboť jeho raná tvorba odráží právě vlivy veronských mistrů.

V letech 1415 až 1420 byl Pisanello zaměstnán jako tovaryš v dílně známého malíře a iluminátora Gentile da Fabriana, kde se naučil hlavně zpracování detailů v malbě. Společně s da Fabrianem také pracoval na freskách v Dóžecím paláci v Benátkách, které se však do dnešní doby nedochovaly. V roce 1422 už Pisanello pracoval samostatně, a to ve službách mladého vévody Ludovica Gonzagy v Mantui, který ho později povolal do svých služeb ještě několikrát.

V letech 1431 až 1432 se Pisanello alespoň duchovně dostal do kontaktu se svým mistrem Gentilem da Fabrianem, když byl po jeho smrti požádán, aby dokončil jeho práce na basilice Sv. Jana Lateránského v Římě. Tyto fresky se do dnešní doby bohužel nezachovaly, neboť byly zničeny v 17. století při přestavbě barokního architekta Francesca Borrominiho, který je ještě před rozebráním naskicoval.

Pisanello byl jedním z nejoblíbenějších a nejoslavovanějších malířů své doby, byl opěvován básníky a humanisty, kteří ho přirovnávali k takovým osobnostem, jako byl Cimabue, Feidiás nebo Praxitelés. Pisanello se ve své tvorbě soustředil především na malbu na deskách, věnoval se i freskařství a portrétnímu malířství.

Pisanello byl také výborným kreslířem, jeho přípravné kresby nebyly jen skicami, ale zaslouží si své místo i jako samostatná umělecká díla, byla špičkou elegance malířství své doby. Pisanello vydal několik knih svých kreseb, složených z detailních studií přírody. Celá řada jeho kreseb je k vidění ve sbírkách v Bibliotece Ambrosianě v Miláně a v Louvru (tzv. Vallardiho kodex).

Pisanello také působil jako tvůrce portrétních a pamětních medailí, která mohou být rovněž považována za umělecká díla. Pisanello do medailérství přinesl zcela nové zpracování – do jeho doby se medaile pouze jednoduše razily jako mince, zatímco Pisanello do nich přinesl více rozměrů a plastičnost nízkého reliéfu. Na jeho medailích byl zcela zřejmý jeho vliv malíře, svoje medaile Pisanello také podepisoval slovy Opus Pisani pictoris, dílo malíře Pisanella.

Pisanello působil na šlechtických dvorech v Mantui, Ferraře, Pavii, Miláně, Veroně, Rimini a v Neapoli, byl obzvláště oblíbeným malířem rodů Gonzaga a Este. Mezi jeho zákazníky patřil benátský dóže, papež i neapolský král. Pisanello maloval nepřetržitě téměř celý svůj život kromě několika měsíců v roce 1439, kdy se zúčastnil drancování Verony, za které byl prohlášen rebelem a hrozil mu těžký trest. Odpuštění mu přinesla až intervence jeho mocného přítele, Gianfrancesca Gonzagy.

Mnoho z Pisanellových obrazů bylo chybně připisováno Pierovi della Francescovi, Albrechtu Dürerovi nebo Leonardovi, o celé řadě jeho malířských děl existují pouze písemné zmínky, neboť se do dnešní doby nezachovaly. I když byl Pisanello ve své době považován za uměleckého génia, neměl žádné vážné následovníky a jeho umění bylo v nadcházející renesanci téměř zapomenuto.

Poslední záznamy o Pisanellově životě pocházejí z roku 1449, kdy působil na aragonském dvoře v Neapoli, ale nejspíš žil až do roku 1455, možná zemřel mezi 14. červencem a 8. říjnem 1455.


Konečná verze – 26. 1. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate