Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Petr Parléř
Gotika  
Architektura před 20. stoletím  
Díla:
Chrám Svaté Barbory 01.
Chrám Svaté Barbory 02.
Chrám Svaté Barbory 03.
Chrám Svaté Barbory 04.
Chrám Svaté Barbory 05.
Chrám Svaté Barbory 06.
Chrám Svatého Víta 01.
Chrám Svatého Víta 02.
Chrám Svatého Víta 03.
Chrám Svatého Víta 04.
Chrám Svatého Víta 05.
Chrám Svatého Víta 06.
Chrám Svatého Víta 07.
Chrám Svatého Víta 08.
Chrám Svatého Víta 09.
Chrám Svatého Víta 10.
Chrám Svatého Víta 11.
Chrám Svatého Víta 12.
Chrám Svatého Víta 13.
Chrám Svatého Víta 14.
Chrám Svatého Víta 15.
Chrám Svatého Víta 16.
Chrám Svatého Víta 17.
Chrám Svatého Víta 18.
Chrám Svatého Víta 19.
Chrám Svatého Víta 20.
Chrám Svatého Víta 21.
Chrám Svatého Víta 22.
Chrám Svatého Víta 23.
Chrám Svatého Víta 24.
Chrám Svatého Víta 25.
Chrám Svatého Víta 26.
Chrám Svatého Víta 27.
Chrám Svatého Víta 28.
Chrám Svatého Víta 29.
Chrám Svatého Víta 30.
Vánoční Sv. Vít
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1332 - † 1399, Česká republika, Německo

Německý architekt, stavitel, kameník, sochař a řezbář Petr Parléř se narodil kolem roku 1332 pravděpodobně ve Švábském Gmündu nebo v Kolíně nad Rýnem. Pocházel z rodiny významných německých stavitelů a sochařů, nejvíce se však proslavil svými pracemi v Čechách, díky kterým je považován za jednoho z největších českých architektů. Byl průkopníkem české gotické architektury, do které uvedl celou řadu nových konstrukčních prvků (například síťovou klenbu). Bývá uznáván i v širším, evropském středověkém měřítku.

Parléř se vyučil v dílně svého otce Jindřicha (Heinricha) Parléře. Rozvětvená rodina Parléřových působila po celé Evropě, vlastnili sochařské hutě i stavitelské dílny v Basileji, Norimberku, Vídni i Ulmu. Jindřich Parléř se podílel také na stavbě chrámu Sv. Kříže ve Švábském Gmündu a byl pravděpodobně také architektem kostela Panny Marie (Frauenkirche) v Norimberku, která na tamním hlavním tržišti nahradila synagogu zbořenou při pogromu v roce 1349. Pravděpodobně zde se Jindřich Parléř dostal do povědomí římského císaře a českého krále Karla IV., který v roce 1355 nařídil stavbu Frauenkirche. Oba Parléřové působili také při stavbě katedrály v Kolíně nad Rýnem, kde si Petr vzal za ženu Gertrudu (Drudu), dceru tamního kameníka Bartoloměje Hamma.

Petr Parléř přišel do Prahy na pozvání krále Karla IV. v roce 1356 a po zesnulém Matyášovi z Arrasu pokračoval ve stavbě chrámu Sv. Víta v Praze. Parléř přepracoval původní plány, vystavěl chór katedrály, který překlenul křížovou klenbou, kapli sv. Václava, sakristii a věž. Parléř dále vystavěl celou řadu staveb, které patří mezi dominanty Prahy: kamenný most před Vltavu (později nazvaný Karlův), Staroměstskou mosteckou věž, kapli Všech Svatých na Pražském hradě (1370 až 1387, po požáru v roce 1541 přestavěna v barokním stylu). Dále postavil kostel Sv. Bartoloměje v Kolíně a začal se stavbou chrámu Sv. Barbory v Kutné Hoře (1388).

Parléř se proslavil i jako sochař, z jeho huti pocházely portrétní busty na triforiu chrámu Sv. Víta a náhrobky českých panovníků v chórových kaplích chrámu Sv. Víta v Praze. Byl autorem náhrobků Přemysla Otakara I. (1198 až 1230) a Přemysla Otakara II. (1253 až 1278) a bust Karla IV. a Elišky Pomořanské.

Parléř po svém příchodu do Prahy zakoupil dům v dnešní Loretánské ulici, stal se váženým měšťanem a konšelem ve dvou pražských městech – na Hradčanech a ve Starém městě Pražském. Parléř byl vedoucím významné sochařské huti, kterou převzal po Matyáši z Arrasu. Tuto dílnu od roku 1398 vedl jeho syn Jan, který v ní působil až do roku 1406, kdy zemřel. Po něm huť převzal jistý mistr Petrlík, který ji vedl až do roku 1419, kdy v době husitských válek pravděpodobně zanikla. Parléřův druhý syn Václav se po vyučení v otcově huti stal rovněž známým stavitelem – v roce 1397 se stal vedoucím vlastní huti při stavbě Svatoštěpánského dómu ve Vídni.

Parléř zemřel 13. července 1399 v Praze, byl pohřben v chrámu Sv. Víta tamtéž.


Konečná verze – 26. 1. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate