Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Friedrich Overbeck
Romantismus  
Díla:
Autoportrét umělce s jeho manželkou a synem Alfonsem
Italia a Germania
Josef prodáván svými bratry
Marie a Alžběta s malým Ježíšem a Janem
Portrét malíře Franze Pforra
Portrét malíře Franze von Rohdena
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1789 - † 1869, Německo, 

Německý malíř a grafik Johann Friedrich Overbeck se narodil 3. července 1789 v Lübecku, ve starém rodinném domě na Königstrasse. Jeho rodina byla starou protestantskou rodinou a jeho tři předkové byli pastoři, jeho otec Christian Adolph Overbeck byl právníkem, básníkem a městským radním.

Overbeck odešel z Lübecku v březnu 1806, malířství se měl naučit na vídeňské Akademii, ze které však byl vyloučen kvůli svým opozičním názorům na tehdy uznávaný klasicismus jeho učitele Heinricha Fügera. Overbeck sám také nebyl na Akademii příliš spokojený, ve svém dopise příteli se zmiňoval o tom, že mu nevyhovovaly hrubé poměry na Akademii, kde trpěla jeho jemná duše. Navíc psal o tom, že kvůli Akademii začal ztrácet iluze a svou víru v lidství a duchovní čistotu, která pro něj byla v umění nejdůležitější. Ani prostředí dekadentní Vídně hluboce věřícímu Overbeckovi nevyhovovalo, nenacházel v něm opravdové a čisté umění, které by odráželo duchovní prožitky lidí a které se od dob Rafaela ze světa postupně vytrácelo.

V roce 1810 Overbeck odešel vyzbrojen Biblí do Říma, kde doufal, že najde opravdové umění. Tam společně s malíři Peterem von Corneliusem, Philippem Veitem, Schadow-Godenhausem a dalšími založil skupinu Nazarénských – romantických německých umělců, kteří vyznávali návrat k původnímu duchovnímu umění, které bylo zadušeno reformacemi a ikonoklasmem a později také neohebnými naukami humanismu, které zastínily pravý význam umění – oslavovat Boha a jeho dílo. Společně žili ve starém františkánském konventu Sv. Isidora a sdíleli svoje myšlenky o spojení duchovního světa a umění. V roce 1813 byl Overbeck pokřtěn do katolické církve, věřil tak, že jeho umění prošlo křesťanským křtem. Od té doby také maloval výhradně obrazy s náboženskou tématikou.

První Overbeckův úspěch přinesly v roce 1818 jeho fresky pro Casa Bartholdy pruského konzula Jakoba Salomona Bartholdyho. Na základě těchto fresek pak získal zakázku na výzdobu zahradního pavilonu Villy Massimo, kterou mu zadal italský princ Massimo.

Overbeck maloval především obrazy s náboženskou tématikou, sám chtěl, aby jeho umění sloužilo náboženství. Ovlivnil umění spíše myšlenkou svých nauk než svými obrazy, které často postrádaly životnost a širší rozsah barevné palety. Snažil se o překlenutí stagnace v umění trvající tři sta let, zasloužil se o znovuobjevení techniky fresky a tématu monumentální malby, jeho snahy vedly ke vzniku celé řady sdružení zabývajících se návratem k původnímu předrenesančnímu umění.

Overbeck formuloval svoje myšlenky nejen v umění, ale také ve svých básních a esejích, nejvíce o něm však vypovídají jeho početné osobní dopisy, které psal svým přátelům. Jeho dopisy jsou plné jeho hlubokého náboženského opojení a emocí, stejně jako jeho nevšední fresky propagující jeho víru v umění i Boha. Overbeck byl opravdovým a upřímným zprostředkovatelem svých myšlenek o Bohu, prosycených modlitbami a rozjímáním.

Overbeck zemřel 12. listopadu 1869 v Římě, byl pohřben v kostele San Bernardo alle Terme.


Konečná verze – 6. 1. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate