Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hans Holbein mladší
Renesanční umění  
Díla:
Autoportrét
Dr. John Chambers
Edward, princ z Walesu
Hlava ženy
Jindřich VIII. 01.
Jindřich VIII. 02.
Kristýna Dánská, vévodkyně Milánská
Lais von Korinth
Portrét anglické královny Jane Seymourové
Portrét Anny z Cleves
Portrét basilejského učitele práva Bonifáce Amerbacha
Portrét Catherine Howardové
Portrét dámy s veverkou a špačkem
Portrét Dericha Borna
Portrét Edwarda, prince z Walesu
Portrét Erasma Rotterdamského
Portrét Jindřicha VIII.
Portrét Lady Mary Guildfordové 01.
Portrét Lady Mary Guildfordové 02.
Portrét Margaret Wyattové, Lady Lee
Portrét mladého obchodníka
Portrét Sira Henryho Guildforda
Portrét starého muže
Portrét umělcovy manželky
Sir Thomas More
Solothurnská Madona
Sv. Barbora
Sv. Uršula
Umělcova rodina
Venuše a Amor
Vyslanci
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1497 - † 1543, Německo, Velká Británie

Německý malíř Hans Holbein mladší se narodil v roce 1497 v Augsburku, obchodním středisku Bavorska, které bylo také velmi otevřené renesančním idejím. Malovat se naučil v malířské dílně svého otce, slavného malíře Hanse Holbeina staršího, kde se s ním učil i jeho bratr Ambrosius.

Když bylo Holbeinovi osmnáct let, odešel se svým bratrem Ambrosiem do Basileje ve Švýcarsku, kde se proslavil jako návrhář dřevorytů, pečlivý dekoratér a vynikající portrétista. V Basileji se také seznámil s myslitelem Erasmem Rotterdamským, který ho požádal, aby pro něj ilustroval jeho spis Encomium Moriae (Chvála bláznovství). Další významnou zakázkou pak pro Holbeina bylo ilustrování Lutherova německého překladu bible. V Basileji také v roce 1519 vstoupil do tamního malířského cechu a o rok později se stal měšťanem. V roce 1521 pak na zakázku městské rady vytvořil výzdobu basilejské radnice.

V roce 1519 se Holbein oženil s vdovou po vojákovi Elsbeth Bingenstokovou. Celkem spolu měli čtyři děti, je však znám pouze osud syna Philipa (nar. 1521), který později studoval zlatnictví a působil na dvoře císaře Maxmiliána v Augšpurku. Život Holbeinovy manželky Elsbeth nebyl jednoduchý, protože s Holbeinem necestovala a musela tudíž trávit dlouhá léta výchovou dětí sama. Aby si ji Holbein usmířil, namaloval velký portrét celé rodiny, ovšem po jeho smrti ho musela Elsbeth prodat, aby měla alespoň nějaké peníze na živobytí.

V roce 1523 Holbein odcestoval do Francie, kde chtěl nabídnout své služby králi Františku I. Po jeho návratu do Švýcarska se ale Basilej ocitla ve výhni reformačních bojů, neshod a cenzury a Holbein se roku 1526 rozhodl odejít do Anglie. Při uvedení na anglickém dvoře mu měl pomoci doporučující dopis pro Sira Thomase Mora, který pro něj napsal jeho přítel Erasmus Rotterdamský. V Anglii tehdy Holbein pobyl dva úspěšné roky a pak se rozhodl vrátit zpět do Basileje.

Po svém návratu do Basileje v roce 1528 Holbein za svůj výdělek z Anglie koupil v Basileji pro svou rodinu dům. Atmosféra protestantské fanatičnosti a náboženských neshod v roce 1532 Holbeina odradila natolik, že se rozhodl přestat malovat obrazy s náboženskou tématikou a i přes naléhání městské rady odstěhovat do Londýna. Tam byl vzápětí jmenován dvorním malířem Jindřicha VIII., který ho zaměstnal jako portrétistu. V králových službách pak Holbein vytvořil více než sto padesát portrétů a miniatur, nicméně král ho zaměstnával i jako návrháře různých ceremoniálních rouch a královských artefaktů a insignií.

Holbein se krátce do Švýcarska vrátil v roce 1538, když jako Jindřichův vyslanec cestoval po Evropě. Městská rada se sice snažila udržet ho doma, ale Holbein mezitím získal světovou slávu a Basilej se mu pro jeho talent zdála zaostalá. V roce 1539 ho navíc čekal další významný úkol – namalovat pro krále portrét Anny z Cleves, o které Jindřich uvažoval jako o své potenciální manželce a po Holbeinovi požadoval, aby namaloval její portrét, aby vůbec věděl, jak vypadá, než ji pojme za ženu. Protože Anna z Cleves byla německou princeznou, Holbein se snažil ji namalovat co nejlépe, ovšem když pak při svatebním obřadu Jindřich Annu uviděl poprvé osobně, prohlásil o ní, že vypadá jako flanderská kobyla a o šest měsíců po svatbě se s ní rozvedl. Navíc se na Holbeina rozzlobil a vlastně od okamžiku, kdy spatřil skutečnou Annu, byl Holbein u krále v nemilosti. Další urozená žena a potenciální manželka, Kristýna Dánská, Jindřichovo dvoření odmítla s ironickou poznámkou, že by si raději svoji hlavu ponechala na krku. Portrétovat se však nechala, Holbein její portrét namaloval za pouhé tři hodiny.

Holbein byl jedním z největších portrétních mistrů své doby. Jeho portréty Jindřicha VIII., jeho manželek a ministrů dokládají jeho mistrovskou techniku a provedení. Do dnešní doby se rovněž zachovaly Holbeinovy přípravné kresby, které jsou samy o sobě uměleckými díly srovnatelnými s jeho portréty – téměř osm desítek těchto skic se nachází ve sbírkách Windsor Castle. I když Holbeinův styl vytvořil na mnohá desetiletí britský standart v aristokratickém portrétu, Holbein po své smrti neměl žádné talentované anglické žáky. Následující alžbětinská doba přála spíš básnictví a hudbě, a tak po Holbeinovi až do konce 16. století navštěvovali anglický dvůr pouze cizí umělci.

Holbein zemřel někdy před 29. listopadem 1543 v Londýně. Byl obětí morové epidemie.


Konečná verze – 28. 9. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate