Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hans Holbein starší
Renesanční umění  
Gotika  
Díla:
Ambrosius a Hans Holbeinovi
Mučednictví Sv. Šebestiána
Panna s dítětem
Portrét manželky Jorga Fischera ve věku 34 let
Portrét muže s kožešinovou čapkou
Portrét ženy
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1465 - † 1524, Německo, 

Německý malíř Hans Holbein starší se narodil kolem roku 1465 v Augsburgu jako syn majetného kožešníka Michaela Holbeina. O jeho mládí se nedochovalo mnoho zmínek, nejspíš však studoval malířství ve Schongauerově dílně. Později spolupracoval se svým bratrem Sigismundem Holbeinem (zemř. 1540), se kterým vytvářel především obrazy s náboženskou tématikou.

Ve svém rodném Augsburgu Holbein strávil téměř celý svůj život, nicméně často cestoval po celém Německu – v roce 1499 navštívil Ulm, Mnichov a v roce 1501 také Frankfurt nad Mohanem, aby tam pracoval na různých zakázkách, které mu zadávaly většinou kostely a kláštery. Holbein se skrze své zakázky stal jedním z nejuznávanějších malířů oltářních cyklů v jižním Německu, nicméně po celý svůj život byl chudý a pronásledovaly ho dluhy.

Holbein byl jedním z prvních německých malířů, kteří přestali lpět na principech gotiky a začali malovat podle principů renesance. Protože jeho rodné město Augsburg leželo na kupecké cestě z Itálie, byl Holbein vystaven jejím kulturním vlivům a tendencím. Itálie se pak v Holbeinových dílech projevila celkovým zjemněním zpracování a přijetím renesančního pozadí a různých prvků architektury v obraze.

Podle některých pramenů byla Holbeinovou manželkou dcera rytce a malíře Brickmaera. Holbein byl otcem malířů Ambrosia a Hanse Holbeina mladšího, kteří se oba naučili malovat v jeho dílně. Hans mladší dosáhl velké proslulosti především jako dvorní malíř anglického krále Jindřicha VIII., Ambrosius zemřel dříve, než stačil dosáhnout větších úspěchů.

Holbein natrvalo opustil svůj rodný Augsburg v roce 1516, aby se ukryl před výběrčími daní a svými věřiteli, mezi kterými byl i jeho bratr Sigismund. Usadil se tedy v klášteře v Isenheimu, kde také v roce 1524 zemřel.

Holbeinovy dluhy a nespolehlivost ho stíhaly i po jeho smrti. Záznamy hovoří o tom, že jeho syn Hans požadoval od kláštera pozůstalost sestávající ze štětců, barev a skicáků, nicméně pravděpodobně nic neobdržel a klášter si věci ponechal jako náhradu za ubytování. Jeho jméno bylo po jeho smrti vymazáno ze záznamů augsburského malířského cechu.


Konečná verze – 28. 9. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate