Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Nicholas Hilliard
Renesanční umění  
Díla:
Alžběta Stuartovna (pozdější královna česká) se svým synem Bedřichem Jindřichem
Markéta z Valois, Navarrská královna
Mladík mezi růžemi
Portrét Alžběty I. anglické se šperkem ve tvaru půlměsíce ve vlasech
Portrét Alžběty I., anglické královny
Portrét Alžběty, královny České, dcery Jakuba I.
Portrét George Clifforda, hraběte z Cumberlandu
Portrét neznámého chlapce
Portrét Sira Christophera Hattona
Portrét Sira Waltera Raleigha
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1547 - † 1619, Velká Británie, 

Anglický malíř Nicolas Hilliard se narodil kolem roku 1547 v Exeteru. Původně se vyučil zlatníkem v dílně svého otce a ve věku třinácti let začal malovat miniatury. Mnoho zkušeností získal na svých cestách po Francii, když byl ve službách vévody z Alençonu, který byl jedním z milenců královny Alžběty I. Pro vévodu namaloval celou řadu miniatur milenek francouzských šlechticů i samotného francouzského krále.

Hilliard byl nejznámějším anglickým malířem alžbětinské doby, ačkoliv v tomto období anglických dějin měli spíš v umění přednost básníci a pěvci a malířství bylo poněkud na okraji zájmu. Pro královnu Alžbětu I. od roku 1590 oficiálně pracoval jako zlatník, rytec a portrétista, poté, co pro ni roce 1586 dokonce vyryl Velkou pečeť Anglie.

Hilliard věřil, že portréty by měly být malovány bez stínů, aby lichotily malované osobě, v čemž s ním souhlasila i královna Alžběta. Hilliard takto započal novou tradici v portrétní malbě, nicméně ve svých větších dílech nikdy nedosáhl takové dokonalosti jako v miniaturách.

Hilliard si vydělával velké finanční částky také mezi dvořany – prodával miniatury královny Alžběty I. jejím patolízalům, kteří je také často nosili jako šperky. Hilliard rovněž portrétoval další velké postavy alžbětinské doby, jako byl například Sir Francis Drake a Sir Walter Raleigh.

Po smrti královny Alžběty I. byl Hilliard povolán do služeb jejího následovníka Jakuba I., který mu 5. května 1617 dokonce udělil zvláštní privilegium výhradní licence na královské portréty na celých dvanáct let. Toto privilegium přešlo po Hilliardově smrti na jeho syna Lawerence (1582 – po r. 1640), který byl rovněž miniaturistou.

Hilliardovou manželkou byla Alice Brandon (1556 – 1611), která byla pravděpodobně vnučkou nebo neteří Charlese Brandona, prvního vévody ze Suffolku (1484 – 1545), jež byl významnou politickou postavou své doby.

Hilliard zemřel 3. ledna 1619 v Londýně, byl pohřben o čtyři dny později v kostele St. Martins-in-the-Fields ve Westminsteru. Ve své poslední vůli odkázal dvacet šilinků chudým své farnosti, po třiceti šilincích svým dvěma sestrám, různé drobnosti své služce a zbytek majetku svému synu Lawrence Hilliardovi.


Konečná verze – 20. 9. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate