Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Jan van der Heyden
Baroko  
Díla:
Amsterdam, náměstí Dam Square s radnicí a Nieuwe Kerk
Dam v Amsterdamu proti radnici a Nieuwe Kerk
Náměstí Dam, Amsterdam
Pohled na Delft
Pohled na Herengracht, Amsterdam
Pohled na malé náměstí
Pohled na most
Pohled na Westerkerk, Amsterdam
Příjezd k městu Veere
Zátiší s cennostmi
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1637 - † 1712, Holandsko, 

Holandský malíř Jan van der Heyden se narodil 5. března roku 1637 v Gorinchemu a původně se měl stát sklomalířem. V roce 1650 se jeho rodina usadila v Amsterdamu, kde se van der Heyden už jako řádný malíř v roce 1661 oženil. První jeho datované práce pocházejí z roku 1664.

Podle van der Heydenových obrazů lze soudit, že cestoval po Flandrech a Porýní a také navštívil Londýn, kde namaloval obrazy zachycující Královskou burzu a Monument. Proslavil se především jako malíř městských i venkovských krajin a na sklonku života také namaloval několik zátiší.

Po roce 1668 se van der Heyden začal zajímat o techniku pouličního osvětlení a o hasičské vybavení a v roce 1672 společně se svým bratrem Nicolaesem vynalezl požární hadici a dokonce postavil první požární stříkačku. O tom také vydal v roce 1690 knihu ‚Brandspuiten-boek‘ (Kniha o požárních stříkačkách), kterou doplnil svými rytinami. Van der Heyden se v požární ochraně angažoval také osobně, když v roce 1685 založil první dobrovolný hasičský sbor. Působil také jako dozorce nad veřejným osvětlením v Amsterdamu, který byl v městském osvětlení ve své době nejpokrokovějším evropským městem. Protože byl van der Heyden zaměstnán svými funkcemi, po roce 1680 maloval pouze sporadicky.

Van der Heyden zemřel 28. března roku 1712 v Amsterdamu.


Konečná verze – 22. 4. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate