Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Wolfgang Heimbach
Renesanční umění  
Díla:
Noční banket
Portrét munsterského biskupa Bernharda von Galena na koni, u Groningenu
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1615 - † 1678, Německo, 

Německý malíř Wolfgang Heimbach se narodil kolem roku 1615. Byl synem úředníka v obilných sýpkách v městečku Ovelgönne (Oldenburg). Celé město ho znalo jako ‘Ovelgönnského nemluvu‘, protože byl němý. Tento svůj handicap však kompenzoval tím, že dokázal číst a psát v několika jazycích, což byla v té době u obyčejného člověka spíše výjimka. Uměleckého vzdělání dosáhl v Holandsku, kam ho poslal jeho podporovatel hrabě Anton Günther Oldenburský.

Na Heimbachových obrazech můžeme vystopovat vliv Caravaggia i Dircka Halse. Heimbach navíc často používal při malování doplňkové zdroje světla, které zdůraznily kontrasty a prostorovost modelů. Tento jeho styl ho také odlišuje od jeho součastníků, kteří ve své tvorbě nebyli tak realističtí a nekladli tolik důrazu na detail jako právě Heimbach. Heimbach byl dále umělecky i tématicky ovlivněn svými cestami po jižním Německu a Rakousku a Dánsku. Po tom, co se Heimbach usadil v Itálii, jeho díla získala jasný dramatický důraz v kompozicích. Heimbachovým velkým italským podporovatelem byl toskánský velkovévoda Ferdinand II.

Heimbach zemřel někdy po roce 1678.


Konečná verze – 9. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate