Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  John Heartfield
Dadaismus  
Die Neue Sachlichkeit (Nová věcnost)  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1891 - † 1968, Německo, 

Německý umělec John Heartfield se narodil 19. června 1891 v Berlíně jako Helmut Herzfelde. Svoje jméno si poangličtil v roce 1916 na protest proti německému nacionalismu a protianglickému postoji Německa v první světové válce.

Heartfield se původně vyučil v knihařské dílně, v roce 1908 odešel do Mnichova. Tam studoval na Königliche Kunstgewerbeschule, kde se zaměřil hlavně na designování plakátů. Když v roce 1911 ukončil svá studia, odešel do Mannheimu, kde krátce pracoval jako grafik. Pak se vrátil do Berlína, kde pokračoval ve studiu umění na Kunst- und Handwerkerschule. V letech 1915 až 1916 byl Heartfield povolán do zbraně, sloužil jako hlídač v Berlíně a nakonec byl kvůli svému chatrnému zdraví z armády propuštěn. Po svém odchodu z armády Heartfield společně se svým bratrem Wielandem založil nakladatelství Malik Verlag, které se zabývalo vydáváním levicové literatury.

Od roku 1917 byl Heartfield členem německé komunistické strany a kvůli svému členství byl také propuštěn ze svého zaměstnání ve filmové službě Říšské obrany – podporoval totiž stávku na protest zabití Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgové.

V roce 1918 se Heartfield stal členem berlínské skupiny Dada, ve které se seznámil s Georgem Groszem, se kterým také sdílel ateliér. S Groszem spoluzaložil satirický časopis Die Pleite, v němž společně bojovali proti německému nacionalismu. Do jejich časopisu přispíval také Bertold Brecht, který rovněž podporoval jejich politické postoje. Heartfield rovněž přispíval do dvou komunistických novin – deníku Die Rote Fahne (Rudý prapor) a týdeníku Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ, Dělnické ilustrované noviny).

V roce 1933 se v Německu dostali k moci Národní socialisté a Heartfield byl nucen odejít do Československa, kde pokračoval ve své práci pro Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. V roce 1934 se v Praze konala velká výstava Heartfieldových prací, která vzbudila velkou kontroverzi – nacisté totiž požadovali, aby z výstavy byly odstraněny veškeré práce, které by je zesměšňovaly, a výstava by tudíž postrádala svůj princip. Heartfield a jeho tvorba se tak stali předmětem mezinárodní debaty, česká výstava byla velmi úspěšná a o rok později byla zopakována v Paříži. Po okupaci Československa v roce 1938 Heartfield uprchl do Anglie.

Do Německa se Heartfield vrátil v roce 1950. Usadil se ve východním Německu, nicméně byl přijat s rozpaky, protože před válkou pobýval v západním Německu a během války v Anglii. Postupně si však opět získal přízeň kritiky a v roce 1960 se stal profesorem na Deutsche Akademie der Künste a o rok později se stal zasloužilým umělcem. Heartfield po svém návratu do Německa také spolupracoval s divadly Berliner Ensemble a Deutsches Theater.

Na rozdíl od svých dadaistických kolegů byl Heartfield velmi radikálním umělcem – byl vášnivým odpůrcem nacismu a jeho demagogie a věřil, že by umění mělo být zaměřeno proti nepopulární politice. Ve své tvorbě dovedl k dokonalosti techniku koláže a fotomontáže a v nich také demonstroval absurditu politické agendy. Vytvářel bizardní a satirické komentáře doby, ve kterých se zaměřil na parodování Hitlera a jeho nacistické vlády.

Heartfield zemřel 26. dubna 1968 v Berlíně.


Konečná verze – 31. 7. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate