Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Caspar David Friedrich
Romantismus  
Díla:
Autoportrét I.
Autoportrét II.
Česká krajina s Milešovkou
Dolmen ve sněhu
Dub ve sněhu
Hřbitov pod sněhem
Kamenitá strž
Kamenitý útes na mořském pobřeží
Křídové útesy na Rujaně
Kříž v horách I.
Kříž v horách II.
Krkonoše
Mlha v údolí Labe
Mnich u moře
Moře ledu
Mraky
Muž a žena rozjímají o měsíci
Myslivec v lese
Opatství v dubovém lese
Pohled na záliv
Poutník v mlhách
Ráno v horách
Sestry na balkoně
Strom s vranami
Velikonoční ráno
Vstup na hřbitov
Watzmann
Žena u okna
Zimní krajina I.
Zimní krajina II.
Zimní krajina s kostelem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1774 - † 1840, Německo, 

„Malíř nemá malovat pouze to, co vidí kolem sebe, nýbrž také to, co odkrývá sám v sobě. A nevidí-li sám v sobě nic, udělal by lépe, kdyby přestal malovat, co vidí před sebou.“

Německý malíř Caspar David Friedrich se narodil 5. září roku 1774 v Griefswaldu. Vyrůstal v přísné luteránské rodině a jeho dětství nebylo příliš šťastné – jeho matka zemřela, když mu bylo sedm let, jeho sestra zemřela na skvrnitý tyf a jeho bratr se utopil v zamrzlém jezeře. V roce 1790 začal Friedrich studovat umění na greifswaldské univerzitě, kde byl jeho mistrem Johann Gottfried Quistorp. Kromě umění Friedrich studoval také literaturu a estetiku. O čtyři roky později začal Friedrich studovat malířství na Akademii v Kodani a po vystudování v roce 1798 se usadil v Drážďanech, které v té době byly střediskem německého literárního romantismu. V roce 1810 se Friedrich se stal členem Akademie.

Friedrich byl nejvýznamnějším malířem německého romantismu. Jeho krajiny byly nejvyšším, nejdokonalejším a nejtypičtějším spodobněním myšlenky tohoto uměleckého hnutí. Friedrich do svých obrazů promítal veškerou svou vizionářskou sílu, snažil se v krajině odkrýt romantická tajemství, aby tak dosáhl co nejvěrnějšího zobrazení spiritualizované přírody a spojení náboženského mysticismu a krajiny. Fascinovala ho myšlenka smrti, života duše a umírání, které vyjadřoval ve svých obrazech především prostřednictvím jemné symboliky.

Vznešené pohledy do Friedrichových krajin jsou obrazem jeho filosofických meditací – byly často inspirovány přesnou událostí, kterou malíř obdaroval symbolickým významem, jímž byl motiv osamělého zamyšlení nad vztahem přírody a člověka. Osamělost vyzařující z obrazů pak byla odrazem Friedrichovy vlastní životní melancholie. Jeho poněkud neoklasicisticky chladné, leč mistrovské podání pak už jen potvrzovalo nauky německého romantismu. Mnohé z Friedrichových významných obrazů byly zničeny při bombardování Drážďan 14. února 1945.

Friedrichovy obrazy byly vždy velmi podnětné a v mnoha případech rovněž odrážely jeho častý pesimismus a depresivní nálady. Po roce 1830 se Friedrich stáhl do ústraní, snad proto, že několik z jeho tehdy vytvořených obrazů nebylo přijato kritikou, a rozhodl se malovat pouze pro svoje přátele. V roce 1835 utrpěl navíc paralyzující mrtvici a tak byl nucen přestat se věnovat malování úplně.

Friedrich zemřel 7. května 1840 v Drážďanech.

Po své smrti byl Friedrich takřka zapomenut veřejností i uměleckou kritikou. Byl znovuobjeven až téměř padesát let po své smrti, kdy jeho obrazy inspirovaly symbolisty, kteří v nich hledali naplnění romantické myšlenky jejich vlastních uměleckých principů. Friedrichovou tvorbou a myšlenkami byli do jisté míry ovlivněni také surrealisté a malíři americké školy luminismu.


Konečná verze – 25. 2. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate