Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Jean Fouquet
Gotika  
Díla:
Cézar přecházející Rubikon
Estienne Chevalier se Sv. Štěpánem
Panna s dítětem obklopená anděli
Portrét francouzského krále Karla VII.
Portrét Gonelly, dvorního šaška na Ferraře
Portrét Guillaume Jouvenela des Ursins
Útěk Pompea po bitvě u Farsalu
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1415 - † 1481, Francie, 

Jean Fouquet (také známý jako Foucquet nebo Jehan Fouquet) byl předním francouzským malířem 15. století. O jeho životě nejsou známy prakticky žádné bližší informace, snad jen to, že se narodil kolem roku 1420 v Tours.

Ze zápisů je známo, že se Fouquet zdržoval v Římě v letech 1443 až 1447. V Římě namaloval dnes ztracený portrét papeže Eugenia IV. Tímto obrazem Fouquet zapříčinil takřka skandál, protože ho namaloval na plátno a ne na dřevěnou desku, což bylo v té době pevnou a neměnnou tradicí. Na této cestě do Itálie se Fouquet inspiroval perspektivou klasické architektury, i když si stále ponechal svou jakoby sochařskou kvalitu francouzského portrétu.

Po svém návratu z Itálie Fouquet vstoupil do služeb francouzského královského dvora. Jeho prvním podporovatelem byl Étienne Chevalier, který na dvoře působil jako královský sekretář a hlavní pokladník krále Karla VII. V roce 1475 se Fouquet stal dvorním malířem nastupujícího krále Ludvíka XI., ale je evidentní, že už dříve musel být vedoucím malířem dvora – už rok před svým jmenováním byl požádán o zhotovení návrhů pro králův náhrobek. V postavení dvorního malíře (peintre du roy) byl Fouquet vedoucím rozsáhlé malířské dílny, která zhotovovala obrazy a rukopisy.

Fouquet rovněž pracoval na různých vedlejších úkolech – maloval prapory, vybudoval jeviště pro divadelní hru, která byla uvedena jako oslavný dar pro Ludvíka XI. při jeho příchodu do Paříže a namaloval baldachýn pro oslavný příjezd portugalského krále Alfonsa V. do Tours.

Fouquet pracoval jak na miniaturách, tak na rozměrnějších deskových obrazech. Na obou rozměrech si zachoval jistý monumentální charakter svých obrazů. Fouquet byl původně kreslířem, a tak je v jeho kompozicích možno pozorovat jedinečnou rovnováhu a kreslířskou čistotu.

Fouquet zemřel kolem roku 1481 v Tours.


Konečná verze – 26. 5. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate