Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Philips Wouwermans
Baroko  
Díla:
Cesta dunami
Dva koně
Jezdecké zápasy
Kavalír držící grošovaného koně
Krajina s venkovany u chalupy
Odpočinek jezdců
Šarvátka kavalérie
Šedák
Sokolníci
Zimní krajina s dřevěným mostem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1619 - † 1668, Holandsko, 

Holandský malíř Philips Wouwermans (někdy také Philip Wouwerman) byl pokřtěn 24. května 1619 v Haarlemu jako nejstarší syn malíře historických témat Pauwelse Joostense Wouwermanse. Wouwermans studoval malířství nejdříve u svého otce, pak v dílně Franse Halse v Haarlemu a také v letech 1638 až 1640 v Hamburku, kam odešel po tom, co jeho rodina vyjádřila nespokojenost s jeho sňatkem s katoličkou. Do Haarlemu se Wouwermans vrátil již o dva roky později a tam také v roce 1642 vstoupil do malířského cechu. Wouwermans byl ve své době velmi vyhledávaným a majetným malířem, o čemž svědčí i to, že své dceři dal jako věno dvacet tisíc guilderů.

Wouwermans na počátku své malířské kariéry maloval především krajiny ovlivněné tvorbou italských malířů nebo malířů ovlivněných pobytem v Itálii, jako byl například Pieter van Laer, který se do Haarlemu vrátil v roce 1638. Wouwermans se ve své pozdější tvorbě zaměřil na vojenské náměty a lovecké výjevy. Tematicky maloval hlavně menší obrazy různých druhů koní v krajině nebo na písečných plážích, což bylo takřka jeho poznávací znamení. Wouwermans dokázal zachytit pohyb a barvy svých koní, kteří na jeho plátnech znovu ožívali v dovedných kombinacích barev a typicky holandské atmosféry delikátního světla.

Wouwermans byl svou tvorbou předchůdcem hravého rokoka, v následujících dvou staletích byl velkým oblíbencem soukromých sběratelů umění, kteří si cenili hlavně jeho práce s jasnými barvami. V pozdější době však byl oceňován spíše realismus, a tak Wouwermans pomalu upadal v zapomnění.

Malíři byli i dva Wouwermansovi bratři Pieter (1623 až 1682) a Jan (1629 až 1666), jeho nejvýznamnějším studentem a následovatelem byl Adriaen van de Velde. Wouwermans byl hojně kopírován a napodobován, za svůj život namaloval pouze něco kolem osmi set obrazů, i když mu je přisuzováno více než dvanáct set pláten, mezi které jsou pravděpodobně zahrnuta i díla jeho bratrů či různých imitátorů.

Wouwermans zemřel 19. května 1668 v Haarlemu.


Konečná verze – 17. 4. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate