Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Konrad Witz
Gotika  
Díla:
Abisai před Davidem
Antipater před Juliem Caesarem
Ester před Achašveróšem
Sibechaj a Benaja
Svatý Bartoloměj
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1400 - † 1447, Německo, Švýcarsko

Německý malíř Konrad Witz se narodil někdy mezi lety 1400 až 1410 ve švábském městečku Rottweil, které bylo v té době významným obchodním centrem a nebylo závislé na žádných feudálních nebo církevních autoritách. O tom, kde se Witz naučil malovat, není známo téměř nic. Z historických pramenů se dochovalo jenom několik málo údajů o jeho životě a díle.

Je zajímavé, jakým způsobem byl Witz objeven. Jeho díla byla přisuzována malířům jako Giotto, Guido da Siena nebo Malíři frankoburgundské školy a Následníkovi Geertgena tot Sint Janse. V roce 1896 kurátor musea v Basileji Daniel Burckhardt shromáždil obrazy namalované stejným mistrem, které byly v různých muzeích i v soukromých sbírkách. Dokázal, že Ženevský oltář Sv. Petra a tyto obrazy namaloval stejný umělec, Magister Conradus de Basilea. Kurátor Burckhardt se vrátil domů do Basileje, kde bádal v archivech, až našel dokumenty, které vypovídaly o Konradu Witzovi von Rotwilr, der Moler, Buerger zu Basel (Konradu Witzovi z Rotwilru, malíři a občanu basilejském), jenž byl členem basilejského cechu malířů. Po tom, co Burckhardt identifikoval Witze, dohledal také zbytek údajů vztahujících se k jeho životu:

1434 – Witz byl jmenován Mistrem basilejského malířského cechu
1435 – dokument odhalil místo jeho narození jako Rottweil. Witz se v tomto roce oženil s Urselinou von Wangenovou, která byla neteří děkana malířského cechu
1443 – Witz koupil dům ‚zum Pflug‘ na Freien Strasse
1447 – o malířově ženě Urselině Witzové se 5. srpna psalo jako o vdově a malířův otec Hans Witz z Rottweilu byl ustanoven poručníkem Urseliny a jejích pěti nezletilých dětí, což ukazuje na to, že Konrad Witz byl v době svého úmrtí relativně mladý
1448 – Urselina a děti se přestěhovaly k jejímu bratrovi, který však brzy poté zemřel. Nový poručník Jakob von Wangen prodal jejich dům a podíl z prodeje rozdělil dětem Jakobovi, Kathrinlině, Jonatanovi, Ennelině (Anně) a Konradovi
1454 – Witzova dcera Kathrinli vstoupila do konventu, kde žila až do své smrti roku 1471.

Všechny obrazy, které Witz namaloval, byly vytvořeny v rozmezí přibližně deseti let 1434 až 1444. Witz byl jedním z prvních malířů, kteří se zabývali problémem převodu trojrozměrné reality na dvojrozměrné plátno, a rovněž zobrazením interiérů a exteriérů ve správné perspektivě, i když výpočty jeho interiérů nebyly vždy matematicky přesné. Witz se snažil o to, aby zachytil krajinu a architekturu s co největší věrností skutečnosti. Svým přínosem k umění může být Witz srovnáván s Masacciem v Itálii a Janem van Eyckem v Holandsku.

Witz zemřel někdy před rokem 1447 v Basileji nebo Ženevě.


Konečná verze – 17. 4. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate